Hội nông dân xã Chí Hòa Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2018- 2023

     Sáng ngày 21/3, Hội nông dân xã Chí Hòa, huyện Hưng Hà đã tổ chức Đại hội đại biểu xã nhiệm kỳ 2018- 2023. Đồng chí Hoàng Văn Hồng- Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội nông dân huyện; đồng chí Đỗ Thị Thu Hiền- Huyện ủy viên, Trưởng phòng Tài chính huyện đã tới dự.

Các đại biểu dự Đại hội

Đồng chí Hoàng Văn Hồng- Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội nông dân huyện tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đoàn chủ tịch Đại hội

Đ/c Đinh Quang Hanh- Chủ tịch Hội nông dân xã Chí Hòa báo cáo kết quả hoạt động Hội

      Nhiệm kỳ qua, Hội nông dân xã Chí Hòa đã tích cực đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền vận động hội viên thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Chất lượng hội viên, chất lượng sinh hoạt của các chi hội có nhiều chuyển biến tích cực. Thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, nổi bật là phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”.  Qua bình xét, có trên 7000 hội viên đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi, xuất hiện nhiều gương nông dân điển hình tiên tiến, nhiều mô hình kinh tế hộ, kinh tế trang trại, gia trại…Các mô hình đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, cải thiện đời sống người nông dân, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm dần qua các năm. Cạnh đó, Hội nông dân xã Chí Hòa còn tích cực tham gia phong trào “Xây dựng nông thôn mới”, vận động hội viên hiến trên 166.000mđất nông nghiệp để làm giao thông thủy lợi nội đồng, tháo dỡ các công trình đóng góp tiền, ngày công lao động tham gia xây dựng đường giao thông nông thôn với số tiền gần 5,7 tỷ đồng. Thực hiện tốt cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”, đảm bảo quốc phòng an ninh , chăm sóc sức khỏe hội viên nông dân…

      Nhiệm kỳ tới, Hội nông dân xã Chí Hòa tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, năng động, sáng tạo xây dựng Hội vững mạnh về tư tưởng, chính trị. Thường xuyên đổi mới nội dung hình thức sinh hoạt ở các chi hội, làm tốt công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ năng lực cho đội ngũ cán bộ, hội viên. Tham gia có hiệu quả vào công tác xây dựng Đảng, chính quyền, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nông dân. Tổ chức thực hiện có hiệu quả 3 phong trào thi đua của Hội. Phấn đấu 100% các chi, tổ hội thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên nông dân, tổ chức tốt 4 khâu dịch vụ hỗ trợ nông dân, tham gia các phong trào bảo vệ môi trường, phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh quốc phòng;  90% hội viên trở lên đăng ký xây dựng gia đình văn hóa…

Nguyễn Thuần

Đài TT- TH Hưng Hà

Đọc 415 lượt
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Văn hóa - Xã hội