Xã Dân Chủ phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2018

      Sáng ngày 21/2/2018, xã Dân Chủ phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2018, hưởng ứng tết trồng cây và sản xuất vụ xuân.

Đ/c Đinh Công Chuyển, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Dân Chủ triển khai nhiệm vụ, phát động tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác và sản xuất vụ xuân năm 2018

        Năm 2018, xã Dân Chủ phấn đấu tổng giá trị sản xuất 206 tỷ 100 triệu đồng, tốc độ tăng trưởng kinh tế 7%. Để đạt mục tiêu đề ra, Đảng bộ và nhân dân xã Dân Chủ tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua. Thực hiện tốt chủ trương, đường lối chính sách, pháp luật của Đảng, nhà nước và các quy định của địa phương. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư. Chú trọng sản xuất vụ xuân. Đưa nhanh các giống cây trồng, con vật nuôi có tiềm năng, năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế cao vào các vùng sản xuất tập trung đã được quy hoạch; hình thành các vùng sản xuất lớn. Thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với tích tụ ruộng đất và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thúc đẩy sản xuất công nghiệp - TTCN, thương mại dịch vụ; tạo điều kiện về thủ tục, mặt bằng khuyến khích các hộ gia đình đủ điều kiện thành lập doanh nghiệp. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng. Tiếp tục nâng cao các tiêu chí dựng nông thôn mới. Quản lý chặt chẽ tài chính ngân sách, đất đai, đầu tư xây dựng; thường xuyên làm tốt công tác thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt; chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về môi trường để nâng cao ý thức trách nhiệm về bảo vệ môi trường của các tổ chức, cá nhân, nhất là các hộ gia đình và chủ cơ sở sản xuất kinh doanh. Nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, y tế, văn hóa, thể dục, thể thao và thông tin, truyền thông; thực hiện tốt chính sách đối với người và gia đình có công với cách mạng, thường xuyên thực hiện công tác bảo trợ xã hội và bảo đảm an sinh xã hội. Đồng thời, làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục kiến thức quốc phòng cho cán bộ, Đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Tăng cường đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; phát huy truyền thống văn hóa, văn hiến; truyền thống quê hương, Đảng bộ và nhân dân xã Dân Chủ đoàn kết, nỗ lực thi đua lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2018./.

Nông dân xã Dân Chủ tập trung sản xuất vụ xuân

Các đồng chí lãnh đạo xã Dân Chủ trồng cây lưu niệm đầu xuân 2018 tại trường mầm non và trường tiểu học xã Dân Chủ

Nguyễn Hải Hưng

Đài TT-TH Hưng Hà

Đọc 245 lượt
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Văn hóa - Xã hội