UBND huyện Hưng Hà triển khai kế hoạch thực hiện đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, giai đoạn II

     Chiều ngày 12/1/2018, UBND huyện Hưng Hà triển khai kế hoạch thực hiện đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, giai đoạn II trên địa bàn huyện. Đồng chí Đỗ Văn Bình, Huyện ủy viên, Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Đ/c Đỗ Văn Bình, Huyện ủy viên, Phó chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

Các đại biểu dự hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, giai đoạn II

     Thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở; Quyết định số 2521/QĐ-UBND của UBND tỉnh phê duyệt Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Thái Bình; UBND huyện Hưng Hà đã xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, giai đoạn II trên địa bàn huyện. Theo đó, các xã, thị trấn cần tập trung rà soát, lập danh sách hộ người có công đề nghị hỗ trợ nhà ở; yêu cầu nhà ở sau khi được hỗ trợ cải thiện phải đảm bảo đúng theo quy định tại khoản 4, Điều 2, Thông tư số 09/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng; mức hỗ trợ xây mới nhà ở cho gia đình người có công nằm trong diện được hỗ trợ là 40 triệu đồng/hộ, hỗ trợ sửa chữa 20 triệu đồng/hộ.

     Phát biểu kết luận hội nghị, Đồng chí Đỗ Văn Bình, Huyện ủy viên, Phó chủ tịch UBND huyện yêu cầu các xã, thị trấn cần khẩn trương rà soát lại số lượng, nhu cầu các hộ gia đình người có công với cách mạng đủ điều kiện được hỗ trợ về nhà ở, bảo đảm đầy đủ, chính xác, đúng đối tượng, đúng quy định, công khai, minh bạch. Làm tốt công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, nhất là các đối tượng người và gia đình người có công được hưởng hỗ trợ về nhà ở; tổ chức niêm yết công khai danh sách hộ người có công đủ điều kiện hỗ trợ cải thiện nhà ở, Đảng viên và nhân dân cùng tham gia giám sát. Khẩn trương quyết toán đối với những hộ gia đình người có công đã được huyện hỗ trợ về nhà ở và cấp kinh phí./.

Nguyễn Tuyết

Đài TT-TH Hưng Hà

Đọc 312 lượt
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Văn hóa - Xã hội