Hội nông dân xã Minh Khai, huyện Hưng Hà tổ chức Đại hội đại biểu xã nhiệm kỳ 2018- 2023

      Sáng ngày 12/1, Hội nông dân xã Minh Khai, huyện Hưng Hà đã tổ chức Đại hội đại biểu xã nhiệm kỳ 2018- 2023. Đồng chí Nguyễn Văn Thừa- Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện đã tới dự.

Đ/c Nguyễn Văn Thừa- Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện tặng hoa chúc mừng

Đoàn Chủ tịch Đại hội

Đại hội đại biểu Hội nông dân xã Minh Khai, nhiệm kỳ 2018- 2023

     Nhiệm kỳ qua, Hội nông dân xã Minh Khai đã tích cực đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền vận động hội viên thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Chất lượng hội viên, chất lượng sinh hoạt của các chi hội có nhiều chuyển biến tích cực. Thực hiện có hiệu qủa các phong trào thi đua, nổi bật là phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”.  Qua bình xét, có trên 3000 hội viên đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi, xuất hiện nhiều gương nông dân điển hình tiên tiến, nhiều mô hình kinh tế hộ, kinh tế trang trại, gia trại…Các mô hình đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, cải thiện đời sống người nông dân, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm dần qua các năm. Cạnh đó, Hội nông dân xã Minh Khai còn tích cực tham gia phong trào “Xây dựng nông thôn mới”, vận động hội viên hiến trên 130.000mđất nông nghiệp để làm giao thông thủy lợi nội đồng, tháo dỡ các công trình đóng góp tiền, ngày công lao động tham gia xây dựng đường giao thông nông thôn với số tiền gần 5 tỷ đồng. Do vậy, năm 2014, xã Minh Khai đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

      Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch nông thôn, Hội nông dân xã Minh Khai còn tổ chức cho cán bộ, hội viên thăm quan nhà máy nước sạch Bạch Đằng, giao lưu văn nghệ tuyên truyền về nước sạch nâng cao nhận thức của hội viên góp phần đưa tỷ lệ người dân trên địa bàn xã sử dụng nước sạch trong sinh hoạt đạt gần 70%. Thực hiện tốt cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”, đảm bảo quốc phòng an ninh , chăm sóc sức khỏe hội viên nông dân…

      Nhiệm kỳ tới, Hội nông dân xã Minh Khai tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, năng động, sáng tạo xây dựng Hội vững mạnh về tư tưởng, chính trị. Thường xuyên đổi mới nội dung hình thức sinh hoạt ở các chi hội, làm tốt công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ năng lực cho đội ngũ cán bộ, hội viên. Tham gia có hiệu quả vào công tác xây dựng Đảng, chính quyền, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nông dân. Tổ chức thực hiện có hiệu quả 3 phong trào thi đua của Hội. Phấn đấu 100% các chi, tổ hội thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên nông dân, tổ chức tốt 4 khâu dịch vụ hỗ trợ nông dân, tham gia các phong trào bảo vệ môi trường, phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh quốc phòng;  80% hội viên trở lên đăng ký xây dựng gia đình văn hóa…

Một số hình ảnh văn nghệ tại Đại hội

Bùi Thủy

Đài TT- TH Hưng Hà

Đọc 402 lượt
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Văn hóa - Xã hội