Trung tâm văn hóa huyện Hưng Hà phối hợp với Nhà văn hóa Trung tâm tỉnh Thái Bình Bế mạc lớp tập huấn múa và biên đạo múa

      Chiều ngày 29/11, Trung tâm văn hóa huyện Hưng Hà phối hợp với Nhà văn hóa Trung tâm tỉnh Thái Bình Bế mạc lớp tập huấn múa và biên đạo múa cho các học viên là hạt nhân tiêu biểu về văn hóa, văn nghệ ở các xã- thị trấn.

      Trong thời gian 6 ngày, 61 học viên là hạt nhân tiêu biểu về văn hóa, văn nghệ ở các xã- thị trấn trong huyện được các Biên đạo múa của Nhà văn hóa Trung tâm tỉnh Thái Bình hướng dẫn kỹ năng, kiến thức cơ bản của múa và biên đạo múa. Thực hành phương pháp xây dựng một điệu múa, xây dựng đội hình, dàn dựng cho bài múa, làn điệu chèo. Trong quá trình tập luyện, các học viên được chia tốp thực hiện 7 tiết mục múa, chèo chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương Đất nước, di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn huyện.

      Lớp tập huấn nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ về múa và biên đạo múa cho các đồng chí là hạt nhân tiêu biểu về văn hóa, văn nghệ của các xã- thị trấn để khi về cơ sở sẽ tập huấn, dàn dựng các tiết mục văn nghệ góp phần đẩy mạnh phong trào và khai thác hiệu quả các thiết chế văn hóa hoạt động của các Câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ ở địa phương.

Một số hình ảnh văn nghệ tại buổi bế mạc lớp tập huấn múa và biên đạo múa

Bùi Thủy

Đài TT- TH Hưng Hà

Đọc 341 lượt
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Văn hóa - Xã hội