Hội nông dân huyện Hưng Hà tổ chức hội nghị triển khai chương trình phối hợp giữa hội nông dân và Công an huyện về thực hiện công tác phòng chống tội phạm giai đoạn 2017-2021; Lồng ghép tuyên truyền vận động hội viên sử dụng nước sạch

    Sáng ngày 23/11, Hội nông dân huyện Hưng Hà tổ chức hội nghị triển khai chương trình phối hợp giữa Hội nông dân và Công an huyện về thực hiện công tác phòng chống tội phạm giai đoạn 2017-2021; Đồng thời tổ chức triển khai kế hoạch tuyên truyền vận động hội viên nông dân sử dụng nước máy từ công trình cấp nước tập trung.

 

Các đại biểu dự hội nghị.

     Nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp giữa hội nông dân và Công an huyện về thực hiện công tác phòng chống tội phạm, Hội nông dân huyện Hưng Hà đã tham mưu với cấp Uỷ, chính quyền các cấp tăng cường trao đổi thông tin tình hình tội phạm; Phối hợp bồi dưỡng nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp hội, hội viên nông dân trong công tác phòng chống tội phạm, thực hiện có hiệu quả phong trào nông dân tham gia phát hiện tố giác tội phạm, cảm hóa giáo dục, giúp đỡ người phạm tội tại gia đình và khu dân cư, hòa giải các mâu thuẫn trong nội bộ nông dân và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với phong trào thi đua do hội nông dân và địa phương phát động. Đồng thời tổ chức xây dựng, nâng cao hiệu quả hoạt động các mô hình , câu lạc bộ ”Nông dân với pháp luật” và lực lượng bảo vệ ANTT tại cơ sở. Hội phối hợp với Công an huyện nghiên cứu, đề xuất xây dựng đề án, kế hoạch  hoạt động hàng năm, từng giai đoạn về công tác phòng chống tội phạm, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn huyện.

 

Đ/c Vũ Quang Huy - Phó Chủ tịch Hội nông dân huyện triển khai chương trình phối hợp giữa Hội nông dân và Công an huyện về thực hiện công tác phòng chống tội phạm giai đoạn 2017-2021.

      Cũng tại hội nghị, Hội nông dân huyện đã triển khai kế hoạch tuyên truyền, vận động hội viên nông dân sử dụng nước máy từ công trình cấp nước tập trung.Theo đó, Hội nông dân huyện phối hợp với các ban ngành đoàn thể và cơ quan chuyên môn tổ chức lồng ghép kiến thức về vệ sinh môi trường, vệ sinh ATTP ,… trong các buổi sinh hoạt hội. Các chi hội phối hợp cùng cán bộ thôn làng trực tiếp vận động cán bộ hội viên sử dụng nước sạch với phương châm “ đi từng ngõ, gõ từng nhà”, phấn đấu đến hết năm 2017 tỉ lệ gia đình hội viên nông dân trên địa bàn huyện sử dụng nước sạch đạt trên 70%./.

Thanh Điệp

Đài TT-TH Hưng Hà.

Đọc 227 lượt
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Văn hóa - Xã hội