Hội khuyến học huyện Hưng Hà phối hợp với UBND xã Canh Tân trao thẻ hội viên Hội Khuyến học điểm đợt I cho toàn huyện tại xã Canh Tân

     Sáng ngày 14/11, Hội khuyến học huyện Hưng Hà phối hợp với UBND xã Canh Tân tổ chức lễ trao thẻ hội viên Hội Khuyến học điểm đợt I cho toàn huyện tại xã Canh Tân và sơ kết công tác 9 tháng đầu năm 2017. Đ/c Đỗ Văn Bình- Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện đã tới dự.

Đ/c Đỗ Văn Bình- Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện (người ngoài cùng bên trái) dự lễ phát thẻ hội viên Hội khuyến học xã Canh Tân

     9 tháng đầu năm 2017, phong trào khuyến học- khuyến tài ở xã Canh Tân đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Công tác phát triển hội viên được chú trọng, toàn xã có 28/28 dòng họ với 100% số gia đình tham gia khuyến học, 1925/ 5015 hội viên khuyến học, chiếm 38% dân số. Hội thường xuyên vận động các dòng họ thành lập quỹ khuyến học, vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp ủng hộ quỹ khuyến học. Đến hết tháng 10/2017, tổng số quỹ khuyến học toàn xã trên 127 triệu đồng. Với phương châm: “Cần gì học nấy”, hàng năm Trung tâm học tập cộng đồng xã phối hợp với các nhà trường, ban ngành, đoàn thể và các thôn làng tổ chức 29 lớp học ở 4 chuyên đề cho trên 3.500 lượt người về chuyển giao khoa học kỹ thuật sản xuất, kiến thức chăm sóc sức khỏe nhân dân, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh…

Đ/c Đỗ Văn Bình- Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện , Chủ tịch Hội Khuyến học huyện trao thẻ cho hội viên Hội Khuyến học xã Canh Tân

      Để đánh giá thực chất phong trào khuyến học của xã, nhân dịp này, Hội khuyến học đã phát 535 thẻ khuyến học đợt I cho 10 chi hội và 21 ban khuyến học của xã.

Đ/c Đỗ Văn Bình- Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện phát biểu tại Lễ trao thẻ hội viên Hội Khuyến học xã Canh Tân

      Phát biểu tại Lễ phát thẻ khuyến học, đồng chí Đỗ Văn Bình- Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của hội viên hội khuyến học xã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời yêu cầu Hội Khuyến học xã tiếp tục phát huy kết quả đạt được làm tốt hơn nữa công tác khuyến học, khuyến tài. Tập trung công tác phát triển hội viên, lấy dòng họ, gia đình để xây dựng cộng đồng học tập. Vận động gia đình, dòng họ, cá nhân, đơn vị xây dựng quỹ khuyến học. Phấn đấu 100% gia đình, dòng họ đều có quỹ khuyến học. Tích cực hưởng ứng phong trào nuôi heo tiết kiệm ở các trường học, gia đình và khu dâ cư. Thực hiện nghiêm quy định của người sử dụng thẻ hội viên trên cơ sở để Hội khuyến học xã đánh giá thực chất và đưa phong trào khuyến học xã phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương./.

Bùi Thủy

Đài TT- TH Hưng Hà

Đọc 294 lượt
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Văn hóa - Xã hội