Thôn Phú Hội, xã Dân Chủ tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân

      Thôn Phú Hội, xã Dân Chủ đã tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân, đồng chí Nguyễn Văn Tưởng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện đã tới dự.

Đ/c Nguyễn Văn Tưởng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện tặng hoa chúc mừng ngày hội Đại đoàn kết dân tộc

Các đại biểu dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Phú Hội

     Thôn Phú Hội có 228 gia đình, 3 năm qua chi bộ và Ban công tác mặt trận đã lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể đổi mới nội dung sinh hoạt gắn với thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”. Thi đua lao động sản xuất, vươn lên làm giàu, chung tay nâng cao các tiêu chí nông thôn mới. Các phong trào thi đua được triển khai cụ thể, nhân dân đồng tình hưởng ứng. Trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, thôn Phú Hội đã đề ra một số giải pháp, động viên nhân dân đưa các giống cây, con có giá trị kinh tế cao vào thâm canh, chăn nuôi phát triển mạnh. Cùng với kinh tế nông nghiệp, thôn Phú Hội đã chỉ đạo phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, tạo việc làm cho hàng trăm lao động địa phương. Để đảm bảo sức khỏe cho nhân dân, chi bộ thôn Phú Hội đã ban hành nghị quyết chuyên đề về sử dụng nước sạch nông thôn, tuyên truyền, vận động trên 60% gia đình cán bộ, Đảng viên và nhân dân sử dụng nước máy, 90,65% hộ gia đình có công trình hợp vệ sinh. Hoạt động văn hóa, văn nghệ duy trì nền nếp và hiệu quả, các gia đình trong thôn đăng ký xây dựng nếp sống văn hóa, thực hiện tốt nghị 218 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện, 88,7% gia đình đạt văn hóa, tình hình an ninh trật tự tự ổn định, số hộ nghèo giảm còn 1,6%.

Đ/c Đinh Công Chuyển – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Dân Chủ phát biểu tại ngày hội

Đ/c Nguyễn Văn Tưởng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện trao quà cho hộ nghèo thôn Phú Hội

Màn trống hội Long Hưng thôn Phú Hội chào mừng ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Nguyễn Hải Hưng

Đài TT-TH Hưng Hà

Đọc 345 lượt
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Văn hóa - Xã hội