Đoàn kiểm tra cụm thi đua các huyện, thành phố về làm việc với UBND huyện Hưng Hà về kết quả công tác thi đua năm 2017.

      Sáng ngày 9/11, Đoàn kiểm tra cụm thi đua gồm các huyện Vũ Thư, Tiền Hải và Thành phố Thái Bình đã về làm việc với UBND huyện Hưng Hà về kết quả phong trào thi đua năm 2017. Đ/c Đỗ Văn Bình – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện, Đ/c Nguyễn Nhật Vinh – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện, các đồng chí thủ trưởng phòng, ban ngành liên quan của huyện đã tới dự.

Đoàn kiểm tra cụm thi đua làm việc với UBND huyện về công tác thi đua năm 2017.

     Trong 9 tháng đầu năm 2017, cấp ủy Đảng - chính quyền, MTTQ các đoàn thể trong huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Xây dựng kế hoạch, tổ chức các phong trào thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị gắn với việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Chú trọng phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến qua đó tạo khí thế thi đua sôi nổi, cổ vũ các tập thể, cá nhân phát huy tinh thần sáng tạo trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, Nghị quyết 335 của BCH Đảng bộ huyện, phát huy hiệu quả và nâng cao chất lượng 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 9.515 tỷ đồng, tăng 9,09% so với cùng kỳ năm 2016, Trong sản xuất nông nghiệp, nhân dân đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng con vật nuôi theo hướng hàng hóa, hình thành cánh đồng mẫu và vùng chuyên canh đạt giá trị kinh tế cao, tăng thu nhập cho người dân. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát triển mạnh theo tinh thần Nghị quyết 219 của BCH Đảng bộ huyện, đã tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn. Công tác quản lý điều hành ngân sách được thực hiện chặt chẽ. Hoạt động văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội đảm bảo. Công tác giáo dục và đào tạo được quan tâm, những giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện gắn với thực hiện 2 bộ tiêu chí “ Dạy tốt - Học tốt” và “ Năm điều Bác hồ dạy thiếu niên nhi đồng” thực hiện hiệu quả. Công tác khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm được chú trọng. Các chính sách đối với người, gia đình có công và đối tượng xã hội thực hiện đầy đủ, kịp thời và đúng chế độ. An ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội đảm bảo. Nhiệm vụ quân sự quốc phòng được tăng cường, thực hiện nghiêm túc. Công tác xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể được chú trọng. Các ban của Đảng đã triển khai và thực hiện hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của TW, của Tỉnh, huyện. Đẩy mạnh công tác chính trị, giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, Đảng viên. Đồng thời, tập trung tuyên truyền đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước tới nhân dân. Phong trào thi đua xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền trong sạch được triển khai sâu rộng đã tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội. MTTQ và các đoàn thể đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện.

       Phát biểu tại buổi làm việc, các đồng chí trong đoàn kiểm tra cụm thi đua các huyện, thành phố đều đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế xã hội của huyện Hưng Hà đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời khẳng định từ những kết quả đó là bài học kinh nghiệm để các huyện, Thành phố học tập áp dụng vào thực tiễn trong quá trình triển khai thực hiện phát triển kinh tế xã hội, đẩy mạnh các phong trào thi đua ở địa phương./.

 

Cao Mừng

Đài TT – TH Hưng Hà

Đọc 94 lượt
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Văn hóa - Xã hội