UBND huyện Hưng Hà tổ chức hội nghị triển khai rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017

      Chiều ngày 9/10/2017, tại Trung tâm hội nghị huyện, UBND huyện Hưng Hà tổ chức hội nghị triển khai rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017 theo tiêu chuẩn tiếp cận đa chiều, giai đoạn 2016 – 2020. Đồng chí Đỗ Văn Bình – Huyện ủy viên – Phó chủ tịch UBND huyện dự hội nghị.

Đ/c Đỗ Văn Bình – Huyện ủy viên – Phó chủ tịch UBND huyện (thứ nhất từ phải sang) dự hội nghị

Đ/c Đỗ Văn Bình – Huyện ủy viên – Phó chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

      Tại Hội nghị, các đại biểu đã được thông qua kế hoạch giảm nghèo năm 2017, Quyết định của UBND huyện về kiện toàn Ban chỉ đạo giảm nghèo giai đoạn 2016-2020; được phổ biến về các tiêu chí đo lường nghèo đa chiều, chuẩn hộ nghèo - hộ cận nghèo tại khu vực nông thôn và thành thị; quy trình điều tra hộ nghèo - cận nghèo; phương pháp điều tra thu thập mức sống hộ gia đình. Việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện nhằm xác định và lập danh sách hộ nghèo - hộ cận nghèo theo tiêu chuẩn tiếp cận đa chiều, tạo cơ sở xây dựng kế hoạch, giải pháp giảm nghèo và thực hiện các chương trình an sinh xã hội. Thời gian tiến hành rà soát hộ nghèo – hộ cận nghèo tại các thôn, xã được tiến hành trong tháng 10 năm 2017.

      Kết luận hội nghị, Đồng chí Đỗ Văn Bình – Huyện ủy viên – Phó chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận, đánh giá cao công tác giảm nghèo của huyện những năm qua; đồng thời chỉ ra hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều tra, rà soát và công nhận hộ nghèo – cận nghèo tại một số xã. Về phương hướng nhiệm vụ thời gian tới Đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện nêu rõ: Các xã, thị trấn cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức cho các đối tượng thuộc hộ nghèo – cận nghèo, để họ hiểu rõ bản thân và gia đình có thực sự nghèo, cận nghèo. Đảm bảo khách quan trong đánh giá hộ nghèo; công khai danh sách hộ nghèo – cận nghèo trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân tự giám sát. Thực hiện chặt chẽ các khâu kiểm tra, giám sát trong thực hiện giảm nghèo. Kiện toàn lại Ban chỉ đạo giảm nghèo các xã, thị trấn, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên phụ trách các thôn. Rà soát chặt chẽ việc xây dựng nhà ở cho người có công với cách mạng.

Nguyễn Tuyết

Đài TT-TH Hưng Hà

Đọc 262 lượt
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Văn hóa - Xã hội