Ban chỉ huy quân sự huyện Hưng Hà tổ chức hội nghị tổng kết 25 năm thực hiện cuộc vận động "Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong quân đội" 1992 - 2017

     Chiều ngày 3/8/2017, Ban chỉ huy quân sự huyện Hưng Hà tổ chức hội nghị tổng kết 25 năm thực hiện cuộc vận động "Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong quân đội" gắn với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", giai đoạn 1992-2017. Thượng tá Bùi Quốc Hùng – Phó chủ nhiệm chính trị, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thái Bình; Thượng tá Nguyễn Xuân Phùng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện Hưng Hà; Đồng chí Đỗ Văn Bình – Huyện ủy viên, Phó chủ tịch UBND huyện cùng lãnh đạo một số phòng, ban, ngành của huyện tới dự.

 

Thượng tá Bùi Quốc Hùng – Phó chủ nhiệm chính trị, Bộ CHQS tỉnh (thứ 2 từ trái sang); Thượng tá Nguyễn Xuân Phùng - Thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện (thứ nhất từ trái sang); Đồng chí Đỗ Văn Bình – Huyện ủy viên, Phó chủ tịch UBND huyện (thứ 2 từ phải sang); Thượng tá Nguyễn Văn Hải – Chính trị viên, ban CHQS huyện (thứ nhất từ phải sang) dự hội nghị.

     Hưởng ứng cuộc vận động"Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong quân đội", 25 năm qua Ban chỉ huy quân sự huyện đã duy trì tốt nề nếp sinh hoạt dân chủ ở các cấp; tích cực đấu tranh ngăn chặn văn hóa phẩm độc hại, các tệ nạn xã hội; củng cố xây dựng mối quan hệ đoàn kết quân dân, tạo thuận lợi trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Hàng năm, Ban chỉ huy quân sự huyện tổ chức thực hiện tốt các quy định và nếp sống văn hóa trong lực lượng vũ trang, gắn thực hiện các tiêu chuẩn văn hóa với các phong trào thi đua. 100% cán bộ không lưu hành hoặc sử dụng các văn hóa phẩm độc hại, không có cán bộ vi phạm các tệ nạn xã hội; đội ngũ cán bộ, chiến sỹ đoàn kết khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

     Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Ban chỉ huy quân sự huyện tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện xây dựng môi trường văn hóa, đưa văn hóa quân sự thấm sâu vào đời sống cán bộ, chiến sỹ; bồi dưỡng và nâng cao phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ”; gắn thực hiện cuộc vận động với thực hiện các Chỉ thị của tổ chức Đảng các cấp, nhất là Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; xây dựng lực lượng vũ trang huyện vững mạnh toàn diện, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng an ninh của địa phương./.

Nguyễn Tuyết

Đài TT-TH Hưng Hà

Đọc 311 lượt
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Văn hóa - Xã hội