Ban Kinh tế xã hội HĐND huyện Hưng Hà giám sát việc triển khai, thực hiện hương ước, quy ước thôn làng văn hóa tại xã Chi Lăng

     Chiều ngày 16/6, Ban Kinh tế xã hội HĐND huyện Hưng Hà do đồng chí Bùi Xuân Phóng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trưởng ban Kinh tế – xã hội HĐND huyện làm trưởng đoàn đã giám sát việc triển khai, thực hiện hương ước, quy ước thôn làng văn hóa tại xã Chi Lăng.

Ban Kinh tế xã hội HĐND huyện làm việc tại xã Chi Lăng

     Thực hiện Quyết định số 325 ngày 14/8/2003 của UBND tỉnh Thái Bình về việc ban hành quy định quản lý xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước thôn làng văn hóa, thời gian qua, xã Chi Lăng đã từng bước hoàn thiện và phát huy hiệu quả hương ước, quy ước; các thôn, làng, chủ động lồng ghép quy chế dân chủ vào xây dựng quy ước, hương ước về nếp sống văn hóa, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Đến nay, 7/7 thôn làng trên địa bàn xã đều có hương ước, quy ước có nội dung phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành; góp phần quan trọng vào việc giữ gìn, phát huy thuần phong mỹ tục, đề cao các chuẩn mực đạo đức truyền thống tốt đẹp của dân tộc, xây dựng thôn làng, gia đình văn hóa; hỗ trợ tích cực cho việc quản lý nhà nước bằng pháp luật ở cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế - xã hội địa phương phát triển, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Đ/c Bùi Xuân Phóng – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trưởng ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện phát biểu tại buổi làm việc

     Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bùi Xuân Phóng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trưởng ban Kinh tế – xã hội HĐND huyện đã ghi nhận những kết quả mà xã Chi Lăng đạt được trong xây dựng, tổ chức thực hiện hương ước, quy ước; đồng thời chỉ rõ những hạn chế cần khắc phục. Đồng chí đề nghị cán bộ cán bộ Đảng viên cần gương mẫu, đi đầu trong thực hiện hương ước, quy ước; kiến nghị với cấp trên về bổ sung hương ước, quy ước cho phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương./.

Nguyễn Tuyết

Đài TT-TH Hưng Hà

Đọc 198 lượt
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Văn hóa - Xã hội