Ban Kinh tế xã hội HĐND huyện Hưng Hà giám sát việc triển khai, thực hiện hương ước, quy ước thôn làng văn hóa tại xã Minh Khai

     Sáng ngày 15/6, ban Kinh tế xã hội HĐND huyện Hưng Hà do đồng chí Trần Công Lý – Phó ban Kinh tế xã hội HĐND huyện Hưng Hà làm trưởng đoàn đã giám sát việc triển khai, thực hiện hương ước, quy ước thôn làng văn hóa tại xã Minh Khai.

Ban Kinh tế xã hội HĐND huyện làm việc tại xã Minh Khai

     Thực hiện Quyết định số 325 ngày 14/8/2003 của UBND tỉnh Thái Bình về việc ban hành quy định quản lý xây dựng và thực hiện hương ước, qui ước thôn làng, tổ dân phố. Xã Minh Khai đã thành lập Ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Chỉ đạo các thôn, làng quán triệt, tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp ý kiến xây dựng hương ước, quy ước phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, phát huy các thuần phong mỹ tục, đề cao các chuẩn mực đạo lý và đạo đức truyền thống của dân tộc, địa phương.Năm 2014, 6/6 thôn làng đã xây dựng hương ước, qui ước và được UBND huyện phê duyệt. Nếp sống văn hóa mới dần hình thành, các hủ tục lạc hậu bị bài trừ, ý thức bảo vệ môi trường của nhân dân được nâng cao. Công tác an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội đảm bảo đã phát huy được quyền tự do dân chủ ở cơ sở, nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sống và làm việc theo hiến pháp, pháp luật góp phần xây dựng quê hương giàu mạnh.

Đồng chí Trần Công Lý – Phó ban Kinh tế xã hội HĐND huyện phát biểu tại buổi giám sát.

     Kết luận buổi giám sát, đồng chí Trần Công Lý – Phó ban Kinh tế xã hội HĐND huyện đánh giá cao những kết quả mà xã Minh Khai đạt được trong việc triển khai thực hiện hương ước, quy ước thôn làng văn hóa. Đồng thời đề nghị xã Minh Khai tiếp tục tuyên truyền, in sao hương ước quy ước cấp phát cho các hộ gia đình. Vận động nhân dân đóng góp ý kiến, bổ sung hoàn thiện hương ước, quy ước theo Quyết định 06 của UBND Tỉnh phù hợp với qui định của pháp luật và thuần phong mỹ tục, tập quán của địa phương./.

Nguyễn Hương

Đài TT – TH Hưng Hà

Đọc 283 lượt
Đánh giá mục này
(1 Bỏ phiếu)
Xuất bản trong Văn hóa - Xã hội