Huyện Đoàn sẵn sàng các khâu chuẩn bị Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Hưng Hà, lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017-2022

     Thời gian qua, Huyện Đoàn Hưng Hà luôn bám sát chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn; chủ động triển khai các phần việc; hướng dẫn, chỉ đạo đoàn các xã, thị trấn tổ chức Đại hội Đoàn cấp cơ sở theo đúng điều lệ, quy chế.  Đến nay, 100% cơ sở đoàn các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã tổ chức xong Đại hội. Trong đó, có 8/35 cơ sở đoàn tổ chức bầu trực tiếp bí thư tại đại hội; tỷ lệ nữ tham gia ban chấp hành tại các cơ sở đoàn đều đạt từ 25% trở lên; công tác nhân sự thực hiện chặt chẽ, đảm bảo đúng quy trình. Sau mỗi Đại hội đoàn cơ sở, Ban Thường vụ Huyện Đoàn đều tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm; chú trọng đánh giá việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và chỉ ra những hạn chế, thiếu sót trong nhiệm kỳ qua, từ đó đề ra phương hướng, giải pháp giúp đoàn cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.

Huyện đoàn đã hoàn thành công tác trang trí khánh tiết trước thềm Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Hưng Hà lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017-2022

     Cùng với chỉ đạo đoàn các xã, thị trấn tổ chức đại hội đoàn cơ sở, Huyện Đoàn phát động các phong trào thi đua lao động sản xuất, xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, tạo khí thế sôi nổi hướng về Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Hưng Hà, lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017-2022. Đã thành lập các tiểu ban, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí cán bộ đoàn; công tác chuẩn bị nhân sự ban chấp hành huyện đoàn khóa mới được thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình, quy định của Điều lệ Đoàn, đến nay các khâu chuẩn bị cho đại hội đã cơ bản hoàn tất.

Nguyễn Tuyết

Đài TT-TH Hưng Hà

Đọc 386 lượt
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Văn hóa - Xã hội