Văn hóa - Xã hội
Sáng ngày 13/5/2016, tại Hội trường UBND xã Minh Hòa, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử HĐND Huyện đơn…
Sáng ngày 12/5/2016, Ban Thường trực Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hưng Hà đã tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ…
Thực hiện luật bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp. Sáng ngày 11/5/2016, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hưng Hà đã tổ chức 3 hội nghị tiếp…
   Lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Ngày 10/5/2016, Quỹ tín dụng xã Duyên Hải khánh thành trụ…
   Thực hiện kế hoạch liên ngành của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và phòng Giáo dục đào tạo huyện Hưng Hà về  tuyên truyền, cổ động bầu cử Quốc hội khóa XIV và đại…
Page 115 of 137