Văn hóa - Xã hội
Nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua hoạt động Hội, những năm qua, Hội liên hiệp phụ nữ…
5 năm qua, Hội Phụ nữ huyện đã triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”…
Đoàn thanh niên Hội liên hiệp thanh niên huyện đã sơ kết công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm, sơ kết 5 năm chung tay xây dựng nông thôn…
Sáng ngày 8/7, Tỉnh ủy- HĐND- UBND- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình đã tổ chức lễ tặng và truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước cho 12 “Bà mẹ Việt Nam…
Chùa Chí Linh xã Đông Đô được xây dựng cách đây trên 1000 năm, trong những năm kháng chiến chống Pháp, đồng chí Đỗ Mười và nhiều cán bộ đã về đây hoạt động cách…
Page 115 of 146