Văn hóa - Xã hội
     Ngày 9/12, tại Di tích Quốc gia đặc biệt khu lăng mộ và Đền thờ các vị Vua triều Trần, xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà. Ban quản lý di tích Đền Trần…
     Hướng tới kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2019), Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập huyện Hưng Hà (17/6/1969 - 17/6/2019); Sáng ngày 28/11/2018,…
        Nhờ sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, công tác thu thập thông tin dân cư vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã…
            Xác định việc triển khai thu thập dữ liệu quốc gia về dân cư là nhiệm vụ chính trị quan trọng những tháng cuối năm 2018. Do vậy, sau…
          Sáng 23/11, Chi cục Thống kê huyện đã tổ chức hội nghị tập huấn công tác quản lý Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Đồng chí…
Page 1 of 141