Văn hóa - Xã hội
Kỳ họp bất thường Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX Featured
     Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. Chiều ngày 9/12, Hội đồng nhân dân huyện Hưng Hà khóa XIX họp kỳ họp bất thường. Đồng chí Nguyễn Trọng Lộ…
Chiều ngày 9/12, Xã Duyên Hải đã tổ chức lễ hội truyền thống Di tích lịch sử văn hóa Đình Quán năm 2019.  Ông Nguyễn Kim Nhận – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch…
Kính chúa yêu nước, tốt đời đẹp đạo là phương châm để đồng bào giáo dân giáo xứ Chấp Trung, xã Đoan Hùng thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Con đường vào…
       Chiều ngày 28/11 tại xã Hồng Minh. Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp với Thường trực HĐND&UBND huyện đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri…
Sáng ngày 28/11, tại Di tích Quốc gia đặc biệt khu lăng mộ và Đền thờ các vị Vua triều Trần, xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà. Ban quản lý di tích Đền Trần Thái…
Page 1 of 192