Văn hóa - Xã hội
     Sáng ngày 20/10/2017, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hưng Hà phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 10 năm 2017. Đồng chí…
     Sáng ngày 20/10, UBND huyện đã tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết 1211 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội về tiêu chuẩn đơn vị hành chính và phân loại đơn…
     Thực hiện Kế hoạch số 58 KH/UBND, ngày 03 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân huyện Hưng Hà về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền nước sạch nông thôn…
       Hưởng ứng chương trình quốc gia giảm nghèo, Huyện ủy, UBND, Ủy ban MTTQVN huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động cán…
        Sáng ngày 13/10, cán bộ, chiến sĩ công an huyện Hưng Hà đã xuống đồng gặt lúa giúp dân tại các xã Tiến Đức, Chí Hòa, Đoan Hùng. Đ/c Nguyễn Thanh…
Page 1 of 85