Văn hóa - Xã hội
     Thể hiện truyền thống “ Uống nước nhớ nguồn”, sáng ngày 12/12, Hội chiến sĩ thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Thái Bình tổ chức trao tặng nhà “Nghĩa tình đồng đội”…
      Sáng ngày 12/12/2019, UBND huyện Hưng Hà tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức Hội khỏe Phù Đổng (HKPĐ) năm học 2019 - 2020. Đồng chí Nguyễn Văn Trường…
Kỳ họp bất thường Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX Featured
     Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. Chiều ngày 9/12, Hội đồng nhân dân huyện Hưng Hà khóa XIX họp kỳ họp bất thường. Đồng chí Nguyễn Trọng Lộ…
Chiều ngày 9/12, Xã Duyên Hải đã tổ chức lễ hội truyền thống Di tích lịch sử văn hóa Đình Quán năm 2019.  Ông Nguyễn Kim Nhận – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch…
Kính chúa yêu nước, tốt đời đẹp đạo là phương châm để đồng bào giáo dân giáo xứ Chấp Trung, xã Đoan Hùng thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Con đường vào…
Page 1 of 192