Văn hóa - Xã hội
Đến ngày 20/5/2016, mọi công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016- 2021 của xã Chí Hòa cơ bản hoàn…
Xác định mỗi đoàn viên, thanh niên là một tuyên truyền viên tích cực, một cử tri gương mẫu trong cuộc bầu cử Đại biểu quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp,…
Chiều ngày 19/5, Đồng chí Vũ Văn Hạnh - Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; Đồng chí Phạm Văn Bình, Huyện ủy viên, Chánh Văn phòng Huyện ủy đã đi kiểm tra…
Xác định cuộc bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Ngay từ đầu năm, Huyện ủy - HĐND…
   Những ngày qua, cán bộ công nhân viên xí nghiệp May 10 Hưng Hà thi đua sản xuất kinh doanh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế- xã…
Page 113 of 137