Văn hóa - Xã hội
       Sáng ngày 26/9, xã Độc Lập tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương với nhân dân.     …
     Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV. Sáng ngày 23/9/2019, tại UBND xã Thái Hưng. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp với Thường trực…
        Sáng ngày 20/9, Hội LHPN xã Thái Hưng ra quân “Thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng”. Cán bộ, hội viên Hội LHPN xã Thái Hưng…
      Sáng ngày 19/9, tại xã Chí Hòa. Liên đoàn lao động tỉnh phối hợp với Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Quỹ Tấm lòng vàng, Báo Lao động…
       Sáng ngày 18/9, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện phối hợp với Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm Sở y tế Thái Bình, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện…
Page 2 of 187