Văn hóa - Xã hội
            Xác định việc triển khai thu thập dữ liệu quốc gia về dân cư là nhiệm vụ chính trị quan trọng những tháng cuối năm 2018. Do vậy, sau…
          Sáng 23/11, Chi cục Thống kê huyện đã tổ chức hội nghị tập huấn công tác quản lý Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Đồng chí…
           Chiều ngày 21/11 tại TT Hưng Nhân, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp với Thường trực HĐND & UBND huyện đã tổ chức hội nghị…
          Xác định công tác nhân đạo, từ thiện có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ…
           Phát huy vai trò khối đại đoàn kết dân tộc, những năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã tích cực vận động các tầng lớp nhân dân,…
Page 2 of 141