Văn hóa - Xã hội
Thực hiện luật bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp. Sáng ngày 11/5/2016, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hưng Hà đã tổ chức 3 hội nghị tiếp…
   Lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Ngày 10/5/2016, Quỹ tín dụng xã Duyên Hải khánh thành trụ…
   Thực hiện kế hoạch liên ngành của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và phòng Giáo dục đào tạo huyện Hưng Hà về  tuyên truyền, cổ động bầu cử Quốc hội khóa XIV và đại…
    Sáng ngày 7/5, Ban quản lý Di tích Quốc gia đặc biệt - Khu lăng mộ và Đền thờ các vị vua triều Trần huyện Hưng Hà đã tổ chức lễ dâng hương…
Những ngày này, không khí chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 ở huyện Hưng Hà đang diễn ra khá…
Page 93 of 115