Văn hóa - Xã hội
     Sáng ngày 26/4, Hội nông dân xã Hùng Dũng tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2018- 2020. Đồng chí  Hoàng Văn Hồng- Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội nông dân huyện;…
      Ngày 26/4, Ban tổ chức lễ hội Đền Tiên La tổ chức giải vật tự do thanh, thiếu niên. Đây là trò chơi dân gian không chỉ đấu về sức mạnh, thi…
      Nhằm giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn, đáp ứng nhu cầu tâm linh của các tầng lớp nhân dân trong và ngoài huyện. Tối ngày 25/4/2018 (Tức ngày 10 tháng…
     Sáng ngày 25/4/2018 (Tức ngày 10 tháng 3 âm lịch), Ban chỉ đạo lễ hội huyện Hưng Hà chỉ đạo xã Tân Tiến tổ chức khai mạc lễ hội truyền thống văn hóa…
     Ngày 24/4, Hội nông dân thị trấn Hưng Hà, tổ chức Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ 2018-2023. Đồng chí Hoàng Văn Hồng - Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội nông dân huyện…
Page 10 of 125