Văn hóa - Xã hội
       Trong thời đại bùng nổ thông tin, với sự phát triển mạnh mẽ của các loại hình báo chí hiện đại, hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở trên địa bàn huyện…
          40 năm nay, bất kể ngày nắng, ngày mưa, ông Bùi Huy Cừu – xã Duyên Hải với chiếc xe đạp, chiếc cặp nhỏ đựng quyển sổ và cái bút…
     Xác định đài tuyền thanh là kênh thông tin quan trọng, là cầu nối giữa Đảng, chính quyền địa phương với toàn thể nhân dân. UBND xã Chi Lăng đã đầu tư kinh…
Chiều ngày 17/6 UBND huyện tổ chức hội nghị thảo luận về đề án đặt tên đường, tên phố tại thị trấn Hưng Hà và thị trấn Hưng Nhân. Đồng chí Vũ Kim Cứ -…
Chiều ngày 14/6/2019, Xí nghiệp Khai thác công trình Thủy lợi huyện Hưng Hà tổ chức hội nghị triển khai phương án tưới tiêu phục vụ sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2019. Đồng…
Page 9 of 181