Văn hóa - Xã hội
        Cuộc bầu cử Trưởng thôn, phó  trưởng thôn nhiệm kỳ 2018 - 2021 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong đời sống xã hội tại cơ sở. Đây cũng…
       Chiều ngày 17/4, Thường trực Huyện ủy Hưng Hà đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác Tư tưởng, khoa giáo quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2018.…
    Sáng ngày 17/4, Hội nông dân xã Thống Nhất tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kì 2018-2023. Đồng chí Hoàng Văn Hồng- Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội nông dân huyện dự…
         Đền Tiên La - Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, tọa lạc trên diện tích gần 6000 m2, tại gò Kim quy, xã Đoan Hùng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái…
      Thực hiện Chỉ thị số 13 của Ban Thường vụ Huyện ủy Hưng Hà; Kế hoạch số 23 của UBND huyện về bầu cử Trưởng thôn, Phó trưởng thôn; Trưởng khu, Phó…
Page 9 of 121