Văn hóa - Xã hội
Làng Bùi xã Duyên Hải, huyện Hưng Hà là làng Việt cổ được hình thành hàng nghìn năm, làng Bùi có 3 thôn, trên 700 gia đình và 3 chi bộ Đảng. Hưởng ứng phong…
Với mục tiêu “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, trong những năm qua, phong trào “ Toàn dân luyện tập thể dục thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại” được các…
Sáng ngày 6/3, Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ chính trị, Phó Chủ…
Nhân dịp đầu xuân Bính thân 2016 và chào mừng huyện Hưng Hà được công nhận huyện đạt chuẩn quốc gia nông thôn mới năm 2015. Sáng ngày 27/2/2016, Huyện ủy - HĐND - UBND…
1. Lễ rước nước     2. Lễ bái yết các vua Trần   3. Thi cỗ cá   4. Thi vật cầu 5. Thi pháo đất 6. Ngày thơ Việt Nam   7. Thi gói bánh…
Page 72 of 85