Văn hóa - Xã hội
      Chiều ngày 30/3, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bắc Sơn đã tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2019- 2024. Đ/c Nguyễn Văn Tưởng, Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch…
      Chiều ngày 29/3, Ban chấp hành Tỉnh đoàn Thái Bình phối hợp với Huyện đoàn Hưng Hà tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình bà Nguyễn…
      Trong hai ngày 26 và 27 tháng 3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tân Tiến đã tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2019 - 2024.Trung tá…
      Chiều ngày 26/3, Ban tổ chức Lễ hội Tiên La năm 2019 đã tổ chức họp triển khai nội dung công việc phục vụ Lễ hội Tiên La. Đồng chí Bùi Xuân…
       Để công tác Tổng điều tra dân số nhà ở năm 2019 đạt kết quả cao, huyện Hưng Hà đãthành lập ban Chỉ đạo, xây dựng Kế hoạch và triển khai các…
Page 5 of 166