Văn hóa - Xã hội
     Thực hiện Kế hoạch số 58 KH/UBND, ngày 03 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân huyện Hưng Hà về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền nước sạch nông thôn…
       Hưởng ứng chương trình quốc gia giảm nghèo, Huyện ủy, UBND, Ủy ban MTTQVN huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động cán…
        Sáng ngày 13/10, cán bộ, chiến sĩ công an huyện Hưng Hà đã xuống đồng gặt lúa giúp dân tại các xã Tiến Đức, Chí Hòa, Đoan Hùng. Đ/c Nguyễn Thanh…
    Chiều ngày 10/10/2017, Công đoàn khối cơ quan UBND huyện Hưng Hà đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đồng chí Nguyễn Văn Thừa - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện…
      Chiều ngày 9/10/2017, tại Trung tâm hội nghị huyện, UBND huyện Hưng Hà tổ chức hội nghị triển khai rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017 theo tiêu chuẩn tiếp…
Page 5 of 89