Văn hóa - Xã hội
      Sáng ngày 4/6, Thị trấn Hưng Hà tổ chức khai mạc Đại hội thể dục thể thao lần thứ VIII năm 2017, Đ/c Đỗ Văn Bình – Huyện ủy viên, Phó Chủ…
     Sáng ngày 2/6, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hưng Hà phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 6 năm 2017 cho các đồng…
     Nhận thức sâu sắc về giá trị của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với việc xây dựng, bồi dưỡng thế hệ trẻ, Huyện đoàn Hưng Hà thường xuyên…
     Những năm qua, cùng với việc vận động đoàn viên thanh niên tích cực tham gia các phong trào tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Đoàn thanh niên xã Kim Trung, huyện…
     Nhằm khích lệ, biểu dương phong trào thể dục thể thao của địa phương. Tuyên truyền, vận động nhân dân đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ…
Page 4 of 73