Print trang này

Huyện Hưng Hà tổng kết phong trào thi đua năm 2019, phát động phong trào thi đua năm 2020

Sáng ngày 16/1, Huyện Hưng Hà tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2019, phát động phong trào thi đua năm 2020. Đồng chí Nguyễn Xuân Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND Huyện; Đồng chí Nguyễn Trọng Lộ - Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đ/c Nguyễn Cảnh Toàn - Trưởng ban thi đua khen thưởng Sở nội vụ, Phó chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng của tỉnh; Các đồng chí Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện; Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện; Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị của huyện; các đồng chí Lãnh đạo các xã, thị trấn; Anh hùng lao động qua các thời kỳ và 222 chiến sĩ thi đua, đại diện các tập thể, cá nhân được khen thưởng năm 2019 dự hội nghị.

 

 Các đại biểu dự hội nghị.

Đ/c  Nguyễn Cảnh Toàn - Trưởng ban thi đua khen thưởng Sở nội vụ, Phó chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng của tỉnh tặng hoa chúc mừng.

 Đ/c Nguyễn Văn Trường - Huyện uỷ viên, Phó chủ tịch UBND huyện khai mạc hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2019, phát động phong trào thi đua năm 2020.

Đ/c Vũ Văn Hạnh - Uỷ viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện trình bày báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2019.

Đồng chí Nguyễn Xuân Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát động phong trào thi đua năm 2020.

          Năm 2019, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng với sự lãnh đạo quyết liệt của huyện ủy, UBND huyện, sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, các đoàn thể, của cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân, Đảng bộ và nhân dân trong huyện đã phấn đấu và giành được những kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Tổng giá trị sản xuất ước đạt gần 18 nghìn tỷ đồng, tăng 12,82% so với năm 2018. Trong sản xuất nông nghiệp, nhân dân đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng con vật nuôi theo hướng hàng hóa, đưa các giống lúa chất lượng cao vào gieo trồng, năng suất lúa đạt hơn 132 tạ/ha, là huyện dẫn đầu tỉnh về năng suất lúa. Diện tích gieo trồng vụ đông đạt hơn 6 nghìn ha. Công nghiệp - TTCN tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá. Có 2 dự án triển khai đi vào hoạt động, 1 dự án đang chạy thử máy móc thiết bị, 6 dự án đang triển khai xây dựng. Quy hoạch chi tiết 5 cụm công nghiệp với tổng diện tích gần 186 ha. Các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới tiếp tục khai thác, phát huy hiệu quả các tiêu chí, huy động mọi nguồn lực xã hội xây dựng và hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch nông thôn chuyển biến tích cực. Công tác quản lý Nhà nước về đất đai được quan tâm chỉ đạo. Công tác vệ sinh môi trường có nhiều chuyển biến. Hoạt động văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội đảm bảo. Công tác khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm được chú trọng. Các chính sách cho người và gia đình có công với cách mạng thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng chế độ. Tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông đảm bảo. Công tác quốc phòng địa phương được tăng cường. Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh đạt kết quả đáng khích lệ.

          Phát biểu tại hội nghị tổng kết phong trào thi đua, Đ/c Nguyễn Xuân Dương - Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã nêu rõ những kết quả nổi bật trong năm 2019 và ghi nhận, biểu dương những cố gắng, nỗ lực của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong huyện đã triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Đồng thời, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2020 với các nhiệm vụ trọng tâm:

           Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa toàn thể nhân dân!

Năm 2020  là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng, là năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tê- xã hội 5 năm 2015-2020, là năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh, của huyện như: Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt nam, năm tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025 tiến tới Đại hội 13 của Đảng, Kỷ niệm 130 năm ngày thành lập tỉnh...; để phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng của huyện tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, UBND huyện phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2020  với các nhiệm vụ trong tâm sau:

1. Tiếp tục tổ chức quán triệt sâu sắc các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nâng cao nhận thức về công tác thi đua, khen thưởng trong toàn hệ thống chính trị; đề ra các biện pháp đổi mới nội dung, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua và công khen thưởng; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước ngay từ đầu năm nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thông chính trị và toàn thể nhân dân góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng xây dựng tiêu chí thi đua, đăng ký, ký kết giao ước thi đua, nâng cao hơn nữa chất lượng khen thưởng, chú trọng hơn nữa khen thưởng tập thể nhỏ và người lao động trực tiếp. Làm tốt công tác tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua, phát huy tính tích cực, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

2. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự vào cuộc tích cực của Mặt trận và các tổ chức thành viên, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong toàn hệ thống chính trị, đặc biệt tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong nhận thức tư tưởng và trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua. Đẩy mạnh cuộc vận động "chung sức xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh"; "doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển trên địa bàn huyện; việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị , đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tạo bước chuyển biến nhanh, mạnh về chất lượng trong các phong trào thi đua. Nội dung các phong trào thi đua bám sát mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện và của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

3. Không ngừng củng cố, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phát triển kinh tế và nâng cao đời sống nhân dân; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 18, 19 Ban chấp hành Trung ương khóa XII về sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực hiệu quả của các cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh tinh giản biên chế; thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết  đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; tăng cường công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, giảm thiểu tai nạn giao thông, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; giáo dục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

4. Đẩy mạnh phong trào phát triển kinh tế với tốc độ cao và bền vững, tập trung vào phong trào thi đua chuyển dịch cơ cấu cây trồng, con vật nuôi có năng suất, giá trị kinh tế cao. Tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.  Khuyến khích thực hiện tích tụ ruộng đất, mời gọi doanh nghiệp đầu tư, mở rộng diện tích cây màu hè. Tích cực chuyển mạnh cơ cấu nông nghiệp sang sản xuất hàng hóa và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Tăng cường thực hiện liên kết “4 nhà” để thu hút đầu tư, khoa học kỹ thuật và thị trường tiêu thụ sản phẩm.

 Đẩy mạnh phong trào thi đua phát triển công nghiệp - TTCN, phát triển nghề và làng nghề, giữ vững nghề truyền thống, ưu tiên phát triển du nhập nghề mới; tích cực mở rộng qui mô sản xuất, đổi mới công nghệ, nâng cao sức cạnh tranh của các sản phẩm công nghiệp - TTCN, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm; đẩy mạnh quảng bá du lịch gắn với phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

Quản lý, khai thác, nuôi dưỡng tốt các nguồn thu tại cơ sở, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán, phấn đấu tăng thu, tiết kiệm chi để giành cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường các biện pháp quản lý và sử dụng đất đai, bảo vệ môi trường.

Nâng cao chất lượng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", phong trào xây dựng gia đình, dòng họ, làng, xã, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hoá; phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Tăng cường quản lý Nhà nước về các loại hình dịch vụ văn hóa thông tin, bưu chính viễn thông, các hoạt động du lịch, lễ hội, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện tổ chức thành công Lễ hội Đền Trần, Lễ hội Đền Tiên La và các Lễ hội khác. Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện, Đài Truyền thanh xã, thị trấn, Trang thông tin điện tử tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng tin bài, phục vụ hiệu quả công tác tuyên truyền trong tình hình mới.

Tiếp tục duy trì và thực hiện tốt các phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” “Năm điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng” trong các cấp học, ngành học, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng giáo dục. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TW8 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đạo tạo, cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Đẩy mạnh phong trào xây dựng trường chuẩn Quốc gia, phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Thực hiện tốt các phong trào thi đua trong ngành Y tế, không ngừng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; chăm sóc sức khỏe nhân dân; nâng cao chất lượng công tác phòng dịch, bảo đảm vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm. Đẩy mạnh xã hội hóa trong lĩnh vực y tế, tăng cường công tác truyền thông, giữ vững qui mô dân số và mức sinh thay thế, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên xuống dưới 10% và giảm tỷ lệ mất cân bằng giới tính, nâng cao chất lượng dân số, chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản – kế hoạch hóa gia đình.

Duy trì và nâng cao chất lượng phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; thực hiện tốt chính sách đối với người và gia đình có công với cách mạng, các hoạt động nhân đạo, từ thiện, giải quyết việc làm, BHYT, BHXH và các chính sách xã hội khác.

Đẩy mạnh phong trào thi đua "Quyết thắng”, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thực hiện tốt công tác tuyển quân và chính sách hậu phương quân đội; Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; chủ động nắm chắc tình hình an ninh trật tự, an ninh nông thôn ở từng địa phương, đơn vị ; bảo đảm an toàn giao thông, thực hiện Luật 14, Nghị định 36 về quản lý, sử dụng pháo nhất là trong dịp lễ, tết ...

5.Xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị vững mạnh. Tăng cường mối quan hệ phối hợp công tác giữa Đảng - chính quyền - MTTQ và các đoàn thể nhân dân góp phần thúc đẩy mạnh mẽ kinh tế - xã hội của huyện phát triển nhanh và bền vững.

Phát huy hơn nữa vai trò trách nhiệm của các thành viên Hội đồng Thi đua, khen thưởng trong việc tham gia lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng tổ chức thực hiện phong trào thi đua, nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua công tác nhân rộng điển hình tiên tiến và hoạt động cụm, khối thi đua. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước của các ngành, địa phương.

  Nâng cao chất lượng hoạt động cụm, khối thi đua. Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, thảo luận trao đổi kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cụm, khối thi đua. 

 Nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng,  đảm bảo khen thưởng chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch theo quy định của pháp luật; có những biện pháp cụ thể phát hiện các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua để khen thưởng; gắn khen thưởng với kết quả phong trào thi đua và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Đề cao vai trò của người đứng đầu trong công tác thi đua khen thưởng; chú trọng hơn nữa khen thưởng người lao động trực tiếp là nông dân, công nhân.

 Tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng; kịp thời phổ biến, triển khai Luật thi đua - Khen thưởng sửa đổi và các văn bản dưới luật, hướng dẫn của cấp trên về công tác thi đua, khen thưởng cho đội ngũ làm công tác thi đua, khen thưởng các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn.

  Kính thưa các vị đại biểu!

  Kính thưa toàn thể nhân dân!

Nhiệm vụ đặt ra năm 2020 là rất nặng nề, đòi hỏi quyết tâm và nỗ lực rất cao của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong huyện nhưng với truyền thống yêu nước, cần cù, sáng tạo của con người  vùng đất địa linh nhân kiệt, tôi tin tưởng rằng phong trào thi đua yêu nước của huyện nhà sẽ được lan tỏa rộng rãi, được các tâng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, góp phần quan trọng hoàn thành toàn diên các chỉ tiêu, kế hoạch, xây dựng Hưng Hà sớm trở thành huyện giàu mạnh, văn minh.

 Chuẩn bị đón xuân mới Canh Tý 2020, thay mặt Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và Hội đồng thi đua khen thưởng huyện tôi xin gửi lời kính chúc các vị đại biểu khách quý, các đại biểu về dự hội nghị, các vị lão thành cách mạng, các bà Mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình Thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng, người bị nhiễm chất độc hóa học chiến tranh và toàn thể nhân dân trong huyện sức  khỏe, hạnh phúc, và thành công.

Năm mới thắng lợi mới.

Xin trân trọng cảm ơn!

Đại diện các cụm khối ký giao ước thi đua năm 2020

 

     Nhân dịp này, Chủ tịch nước đã tặng Huân chương lao động hạng 3 cho nhân dân, cán bộ xã Hồng Minh và cá nhân đồng chí Vũ Kim Cứ - Nguyên Bí thư Huyện ủy; Chủ tịch nước đã tặng Huân chương lao động hạng nhì cho nhân dân và cán bộ xã Chí Hòa. Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 2 cá nhân đã có thành tích trong công tác từ năm 2014 đến năm 2018 và 1 cá nhân đã có nhiều đóng góp vào việc xây dựng các công trình văn hóa, khu di tích, khu lưu niệm trên địa bàn huyện. Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen cho 96 tập thể và 30 cá nhân đã có thành tích trong công tác thi đua thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, An ninh, Quốc phòng năm 2019 và tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” cho 222 cá nhân đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu năm 2019.

     Cũng tại hội nghị, UBND huyện đã tổ chức cho đại diện 9 cụm, khối thi đua của huyện ký giao ước thi đua năm 2020

 Một số hình ảnh khen thưởng của Thủ tướng Chính Phủ, UBND huyện Hưng Hà tặng  bằng khen, giấy khen, chiến sỹ thi đua cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2019.

Đ/c Nguyễn Xuân Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tặng Bằng khen chính Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2019.

 Đồng chí Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tặng giấy khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua xây dựng Đơn vị ‘Gương mẫu về mọi mặt’ xếp thứ nhì khối thi đua.

Đ/c Nguyễn Văn Thừa - Uỷ viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND huyện tặng giấy khen cho các cơ quan, đơn vị đạt ‘Gương mẫu về mọi mặt’" xếp thứ ba khối thi đua.

Đ/c Vũ Văn Hạnh  - Uỷ viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen cho các cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu "Gương mẫu về mọi mặt".

Đ/c Nguyễn Văn Trường - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt chùa cảnh, xứ họ đạo 4 gương mẫu .

Đ/c Bùi Trung Kiên - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua " Toàn dân phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

Đ/c Nguyễn Nhật Vinh - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện tặng giấy khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc góp phần phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

H.Thủy - NG. Lành - Bùi Thủy

Đài TT – TH Hưng Hà

Đọc 339 lượt
Đánh giá mục này
(1 Bỏ phiếu)
Xuất bản trong Tin tổng hợp

mới nhất từ Hungha.gov.vn