Ban đại diện Hội đồng quản trị - Ngân hàng chính sách xã hội huyện triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Sáng ngày 14/1, Ban đại diện Hội đồng quản trị - Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã tổ chức phiên họp đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đ/c Nguyễn Văn Trường - Huyện ủy viên, Phó chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị - Ngân hàng chính sách xã hội huyện; Thủ trưởng 1 số ban ngành, đoàn thể của huyện; Các đồng chí Chủ tịch UBND 35 xã, thị trấn đã tới dự.

   

Ban đại diện HĐQT – NHCSXH huyện họp triển khai nhiệm vụ  năm 2029.

       

Đ/c Nguyễn Văn Trường - Huyện ủy viên, Phó chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách huyện phát biểu kết luận hội nghị.

       

Đ/c Vũ Văn Tĩnh - Giám đốc ngân hàng Chính sách xã hội huyện báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

        Năm 2019, Ban Đại diện Hội đồng quản trị - NHCSXH huyện đã bám sát quy chế hoạt động, thực hiện nghiêm việc triển khai nghị quyết, quyết định của HĐQT cấp trên; hoạt động tín dụng chính sách được triển khai thực hiện đạt kết quả tốt, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra; phân bổ nguồn vốn kịp thời về các xã, thị trấn để triển khai cho vay tới các đối tượng thụ hưởng và tập trung củng cố, nâng cao chất lượng quản lý, chất lượng hoạt động của các Tổ Tiết kiệm và vay vốn, nâng cao chất lượng hoạt động tại điểm giao dịch xã, thị trấn để phục vụ người nghèo và các đối tượng chính sách. Đến 31/12/2019, tổng nguồn vốn thực hiện là 395 tỷ 590 triệu đồng, tăng hơn 30 tỷ đồng so với ngày 31/12/2018. Qua đó, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn giải ngân các chương trình tín dụng trên địa bàn. Doanh số cho vay năm 2019 đạt trên 153 tỷ đồng; tổng dư nợ cho vay 8 chương trình tín dụng chính sách là 395 tỷ 590 triệu đồng. Phương thức ủy thác cho vay thông qua các tổ chức chính trị - xã hội  hoạt động nề nếp, ổn định tại 35 điểm trực giao dịch lưu động tại xã tiếp tục được khẳng định là giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế.

          Phát biểu kết luận hội nghị, Đ/c Nguyễn Văn Trường - Huyện ủy viên, Phó chủ tịch UBND huyện yêu cầu các thành viên Ban Đại diện Hội đồng quản trị - Ngân hàng CSXH huyện, các tổ tiết kiệm và vay vốn kết hợp với Ngân hàng CSXH huyện tiếp tục tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị 40 của Ban bí thư, Quyết định số 401 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; Chủ động triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu, kế hoạch ngay từ đầu năm; rà soát, nắm bắt nhu cầu vay vốn đến từng hộ nghèo, hộ cận nghèo không thuộc diện bảo trợ xã hội; quan tâm bình xét, xác nhận, phê duyệt danh sách các đối tượng chính sách được vay vốn; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát theo kế hoạch; có giải pháp phòng ngừa và xử lý các khoản nợ tín dụng, xâm tiêu, nợ quá hạn để thu hồi vốn cho Nhà nước. Duy trì nghiêm túc, có chất lượng các phiên trực giao dịch cố định tại xã nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng chính sách trong quan hệ tín dụng với Ngân hàng Chính sách xã hội, đồng thời chuyển tải vốn tín dụng ưu đãi một cách kịp thời đến đối tượng thụ hưởng...     

   Hoàng Thủy

Đài TT – TH Hưng Hà

 

 

Đọc 195 lượt
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Tin tổng hợp

QUẢNG CÁO

khoan cat be tong ha noi