Hội đồng nhân dân thị trấn Hưng Hà họp kỳ thứ 9

Sáng ngày 10/1, Hội đồng nhân dân thị trấn Hưng Hà họp kỳ thứ 9, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Kỳ họp thứ 9 HĐND thị trấn Hưng Hà

Năm 2019, mặc dù gặp nhiều khó khăn, xong sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân nên  kinh tế, xã hội của thị trấn phát triển toàn diện. Tổng giá trị sản xuất đạt 553 tỷ đồng, tăng 10,03%. Trong đó nông nghiệp, thủy sản gần 46 tỷ đồng, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 292 tỷ đồng. Thương mại dịch vụ 214 tỷ đồng. Sản xuất nông nghiệp khai thác hiệu quả 240 ha đất canh tác, sản lượng thóc cả năm  trên 3000 tấn. Chăn nuôi và muôi trồng thủy sản tiếp tục phát triển, chủ dộng phòng chống dịch tả lợn Châu Phi. Công nghiệp, TTCN phát triển tạo việc làm cho hàng nghìn lao động, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu kinh tế. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 118 của BTV Huyện ủy về việc phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị giai đoạn 2016 – 2020. Tổng kinh phí đầu tư trên 30 tỷ đồng xây dựng các tuyến đường giao thông trung tâm thị trấn, nhà văn hóa các khu dân cư… Công tác thu chi ngân sách được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng nguyên tắc và chế độ dự toán được giao.  Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, an ninh, quốc phòng được giữ vững.

Năm 2020, thị trấn Hưng hà phấn đấu tổng giá trị sản xuất trên 600 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng kinh tế 9,84%. Tỷ lệ hộ nghèo dưới 1,5%, 90% gia đình, 65% dòng họ, 80% khu dân cư, 100% nhà trường đạt văn hóa, chính quyền trong sạch vững mạnh./.

Trúc lành

Đài TT – TH Hưng Hà

Đọc 45 lượt
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Tin tổng hợp

QUẢNG CÁO

khoan cat be tong ha noi