Cụm thi đua các Huyện Thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020

Chiều ngày 11/01/2020, Cụm thi đua các Huyện Thành phố trong tỉnh do Huyện Hưng Hà làm cụm trưởng đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Dự Hội nghị có Lãnh đạo Sở Nội vụ; Đồng chí  Nguyễn Văn Trường- Huyện ủy viên- Phó Chủ tịch UBND Huyện; các đồng chí Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng, Trưởng phòng Nội vụ và cán bộ công tác thi đua khen thưởng các huyện, thành phố.     

       

Toàn cảnh Hội nghị

          Hưởng ứng chương trình thi đua năm 2019, UBND Các huyện, thành phố đã phát động và đẩy mạnh các phong trào thi đua trên mọi lĩnh vực, bằng nhiều hình thức đa dạng, gắn liền vói nhiệm vụ chính trị cụ thể của từng gia đoạn. Trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, cán bộ công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân ra sức thi đua, khắc phục khó khăn thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Trên lĩnh vực kinh tế, tốc độ tăng trưởng kinh tế cơ bản hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng cơ bản và thương mại dịch vụ, giảm tỷ trọng sản xuất nông nghiệp. Tổng giá trị sản xuất cả năm ước đạt 153,274 tỷ đồng, đạt 101,4% kế hoạch năm 2019. Lĩnh vực văn hóa- xã hội phát triển toàn diện, các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao diễn ra sôi nổi trên địa bàn các huyện, thành phố. Phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng  đời sống văn hóa”  đã có sức lan tỏa sâu rộng, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Công tác trùng tu tôn tạo và quy hoạch các di tích lịch sử văn hóa được quan tâm tổ chức thực hiện. 1 số di tích đã trở thành điểm du lịch tâm linh của Tỉnh như Chùa Keo- huyện Vũ thư; Đền Trần, Đền thờ nhà Bác học Lê Quý Đôn huyện Hưng Hà; Đền  A Sào huyện Quỳnh phụ. Công tác giáo dục đào tạo tiếp tục nâng cao, các huyện, thành phố thực hiện tốt việc sáp nhập các trưởng Tiểu học và THCS. Công tác quốc phòng an ninh trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, Chính quyền , MTTQ và các đoàn thể có nhiều chuyển biến tích cực.

          Hội nghị đã đánh giá bảng xếp loại chấm điểm thi đua cụm các huyện thành phố năm 2019 theo 8 tiêu chí. Qua bình xét phong trào thi đua năm 2019, cụm thi đua các huyện, thành phố đã thống nhất: Thành phố Thái Bình xếp thứ Nhất đề nghị Thủ tướng Chính Phủ tặng Cờ thi đua; Huyện Hưng Hà xếp thứ Nhì đề nghị UBND Tỉnh tặng Cờ thi đua; Huyện Đông Hưng và Vũ Thư xếp thứ Ba đề nghị UBND Tỉnh tặng Bằng khen; Các huyện còn lại xếp thứ Tư.

Cũng tại Hội nghị các Huyện thành phố đã ký giao ước thi đua năm 2020 và trao quyền cụm trưởng cho huyện Quỳnh Phụ.

Các Huyện, Thành phố ký giao ước thi đua năm 2020

Đồng chí Nguyễn Văn Trường- Huyện ủy viên- Phó Chủ tịch UBND Huyện Hưng Hà phát biểu kết luận Hội nghị

          Phát biểu kết luận hội nghị, Đồng chí Nguyễn Văn Trường- Huyện ủy viên- Phó Chủ tịch UBND Huyện Hưng Hà đã đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các huyện, thành phố trong cao tác đánh giá thi đua khen thưởng năm 2019. Đồng chí mong muốn cụm thi đua các huyện thành phố tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua trên mọi lĩnh vực. Phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH- HĐH để hoàn thành thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội năm 2020 và những năm tiếp theo./.

 

                                           Thu Uyên ( Đài TT- TH Hưng Hà)

Đọc 265 lượt
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Tin tổng hợp

QUẢNG CÁO

khoan cat be tong ha noi