HĐND xã Minh Khai tổ chức kỳ họp thứ chín, nhiệm kỳ 2016- 2021

Sáng ngày 27/12, HĐND xã Minh Khai đã tổ chức kỳ họp thứ chín, khóa XIX, nhiệm kỳ 2016- 2021.

Năm 2019, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy- HĐND- UBND xã,  sự cố gắng nỗ lực của các tầng lớp nhân dân, tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của xã Minh Khai đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực.  Tổng giá trị sản xuất ước đạt 253 tỷ 385 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế: Nông nghiệp, chăn nuôi thủy sản 29,11 %; Công nghiệp- TTCN, xây dựng 48,93%, Thương mại- dịch vụ 21,96%. Trong sản xuất nông nghiệp,  tổng diện tích gieo trồng cả năm đạt 293 ha, năng suất lúa đạt 134 tạ/ha.  Chăn nuôi gia súc, gia cầm, phòng chống dịch bệnh được coi trọng, toàn xã tiêu hủy 894 con lợn thuộc 131 hộ chăn  nuôi, tháng 11/ 2019, UBND xã đã hoàn thành xong việc giải ngân kinh phí Nhà nước hỗ trợ với tổng số tiền trên 2 tỷ đồng. Công tác thu ngân sách trên địa bàn  vượt so với dự toán. Công tác quản lý nhà nước về đất đai được thực hiện nghiêm túc. Vệ sinh môi trường có chuyển biến tích cực. Công tác văn hóa và thông tin thể dục, thể thao được đẩy mạnh. Sự nghiệp giáo dục được quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở trường lớp khang trang, thực hiện nâng cao chất lượng dạy và học. Công tác phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường, các chế độ chính sách được giải quyết chi trả kịp thời, việc tổ chức rà soát hộ nghèo, cận nghèo thực hiện theo đúng quy trình, hướng dẫn. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, giữ vững. Công tác xây dựng Đảng chính quyền được chú trọng. MTTQ và các đoàn thể đã triển khai thực hiện hiêu quả các phong trào thi đua, qua đó góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân.

          Mục tiêu phấn đấu năm 2020: Tổng giá trị sản xuất 278 tỷ 482 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế: Nông nghiệp 28,45, công nghiệp 49,73, thương mại- dịch vụ 21,82. Tỷ lệ sinh dưới 1,3%, sinh con thứ 3 dưới 10%; 95% gia đình, dòng họ đạt văn hóa; giữ vứng danh hiệu “ Xã đạt chuẩn văn hóa NTM”; Tỷ lệ nghèo theo tiêu chí mới giảm 1,5%; 100% rác thải sinh hoạt và rác thải rắn của nhân dân được thu gom, vận chuyển về bãi rác thải tập trung để phân loại, xử lý; 100% hộ dan trên địa bàn xã đấu nối sử dụng nước sạch trong sinh hoạt.

        Tại kỳ họp, các đại biểu hội đồng nhân dân xã Minh Khai đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu  các nội dung, tờ trình của HĐND - UBND và thực hiện chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu Hội đồng nhân dân, đã lựa chọn nhân sự đủ điều kiện tiêu chuẩn để bầu vào chức danh lãnh đạo chủ chốt  của UBND Thị trấn nhiệm kỳ 2016-2021.

        Sau 1 ,ngày làm việc với tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỳ họp thứ Chín HĐND xã Minh Khai, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã thông qua các Nghị quyết và thành công tốt đẹp./.

Đọc 258 lượt
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Tin tổng hợp

QUẢNG CÁO

khoan cat be tong ha noi