Thường trực Huyện ủy Hưng Hà tổng kết công tác dân vận năm 2019; tổng kết chương trình phối hợp vận động quần chúng xây dựng và bảo vệ tổ quốc năm 2019; triển khai nhiệm vụ công tác dân vận , nhiệm vụ chương trình phối hợp năm 2019.

Sáng ngày 12/12, Thường trực Huyện ủy Hưng Hà tổng kết công tác dân vận năm 2019; tổng kết chương trình phối hợp vận động quần chúng xây dựng và bảo vệ tổ quốc năm 2019; triển khai nhiệm vụ công tác dân vận , nhiệm vụ chương trình phối hợp năm 2019. Đ/c Trần Thị Vân - Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy chủ trì hội nghị; Đ/c Nguyễn Văn Tưởng - Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Thượng tá Ngô Quang Khởi – Thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy trưởng BCH quân sự huyện; Thủ trưởng các đoàn thể chính trị huyện; Các thành viên Ban chỉ đạo chương trình phối hợp xây dựng và bảo vệ tổ quốc dự hội nghị….

 

 Các đại biểu dự hội nghị

 Năm 2019, Ban Dân vận Huyện ủy đã bám sát nhiệm vụ chính trị của huyện, tích cực tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy triển khai toàn diện các hoạt động trên tất cả các lĩnh vực công tác. Triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, các văn bản của các cấp về công tác dân vận và tham mưu giải quyết những khó khăn từ cơ sở. Việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở được quan tâm gắn với thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH ở địa phương, cơ quan, đơn vị; đã phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng nông thôn mới. Ban dân vận các cấp ủy đã phối hợp với MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, các địa phương, đơn vị tăng cường công tác nắm tình hình tư tưởng, đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động. Đẩy mạnh triển khai các phong trào thi đua yêu nước gắn với xây dựng và nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo”, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội..., góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của điạ phương.

Trong công tác phối hợp vận động quần chúng xây dựng và bảo vệ tổ quốc năm 2019 được các tổ chức thành viên thực hiện hiệu quả. Hoạt động phối hợp đã tập trung vào các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của huyện. Tuyên truyền, vận động nhân dân, hội viên, đoàn viên, cán bộ chiến sĩ LLVT  thưc hiện đường lối chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước, củng cố niềm tin của quần chúng nhân dân với Đảng, chế độ XHCN, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh, củng cố quốc phòng an ninh, phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, hội viên, đoàn viên và cán bộ chiến sỹ LLVT. Qua đó giúp các địa phương, đơn vị thực hiện có hiệu quả công tác chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội, các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động. Đồng thời củng cố xây dựng, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và LLVT, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế ax hội năm 2019.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả nổi bật và chỉ rõ những hạn chế trong công tác phối hợp vận động quân chúng xây dựng, bảo vệ tổ quốc; những nhiệm vụ, mục tiêu thực hiện năm 2020.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Thị Vân - Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy ghi nhận những kết quả mà các tổ chức thanh viên đạt được trong công tác dân vận và tiếp thu ý kiến phát biểu của các thành viên tại hội nghị. Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 và đặc biệt trong thời gian tới, đồng chí Trưởng Ban dân vận Huyện ủy đề nghị các tổ chức thành viên bám sát nhiệm vụ đã xây dựng, thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan đơn vị. Tập trung thực hiện Luật 14 và Nghị định 36, tổ chức các hoạt động chào mừng, tham mưu tổ chức Đại hội cơ sở. Triển khai các chương trình đảm bảo an sinh xã hội. Phát huy vai trò trong công tác nắm, phối hợp tuyên truyền, vận động nam thanh niên trong độ tuổi thực hiện ngĩa vụ quân sự…vv./.

 

Nguyễn Hương

Đài TT - TH Hưng Hà

 

 

Đọc 85 lượt
Đánh giá mục này
(1 Bỏ phiếu)
Xuất bản trong Tin tổng hợp

QUẢNG CÁO

khoan cat be tong ha noi