Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tổ chức Hội nghị cán bộ

     Chiều ngày 25/11, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tổ chức Hội nghị cán bộ công bố Quyết định về việc chuẩn y Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Hưng Hà nhiệm kỳ 2015 – 2020; Sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết 119 - NQ/HU, Sơ kết 4 năm thực hiện nghị quyết 116 - NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Quán triệt, triển khai các Quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ huyện khóa XVI và Đại hội đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Đồng chí Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đồng chí Nguyễn Xuân Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Thủ trưởng phòng, ban ngành, đoàn thể, MTTQ và các đoàn thể huyện, cán bộ chủ chốt xã, thị trấn đã tới dự….

 Các đại biểu dự hội nghị

Đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Thượng tá Ngô Quang Khởi

      Tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy đã công bố quyết định về việc chuẩn y đồng chí Thượng tá Ngô Quang Khởi - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện tham gia Ban Thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020.

 Đồng chí Trần Thị Vân - Ủy viên BTV Huyện ủy Trưởng ban Dân vận Huyện ủy báo cáo kết quả 2 năm thực hiện Nghị quyết 116

        Về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 116 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác vận động nhân dân trong điều kiện Hưng Hà đạt chuẩn quốc gia về Nông thôn mới. Công tác triển khai và thực hiện bài bản, nề nếp, đạt hiệu quả cao, nhận thức trách nhiệm  của cấp ủy, chính quyền, cán bộ đảng viên về công tác dân vận của Đảng rõ hơn. Từ đó đã tích cực hưởng ứng và chủ động tham gia thực hiện xây dựng NTM, tạo sự thống nhất trong nhận thúc và hành động góp phần vào hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của huyện. Thực hiện phát huy tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ đảng viên, thực hiện phát huy tính tiền phong gương mẫu của cán bộ đảng viên, thực hiện pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đổi mới tác phong, lề lối làm việc của cán bộ công chức, viên chức. Trong thực hiện nhiệm vụ phục vụ nhân dân, công khai các quy điịnh về trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân. Tăng cường tiếp xúc, đối thoại với nhân dân. Nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội. Làm tốt công tác tuyên truyền về các mô hình điển hình tiên tiến, sáng kiến kinh nghiệm hay về xây dựng nông thôn mới. Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công tác vận động nhân dân trong hệ thống chính trị. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, vận  động nhân dân tham gia hiến đất làm đường giao thông nông thôn, giao thông nội động, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, xây dựng làng, xã văn hóa, sử dụng nước sạch. Thi đua dân vận khéo gắn với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh. BTV Tỉnh ủy khen thưởng 47 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào dân vận khéo. Đến nay, toàn huyện đã huy động 3.910 tỷ đồng đầu tư xây dựng NTM, trong đó nhân dân đóng góp 513 tỷ đồng.

 

Đồng chí Nguyễn Xuân Trường - Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 119

      Về sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết 119 của BCH Đảng bộ huyện về tăng cường công tác quản lý và phân công tác cho đảng viên được triển khai thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện các cấp ủy có sự vận dụng, sáng tạo,linh hoạt, phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị, cơ quan. Các cấp ủy đã quan tâm, chủ động hơn trong việc nắm bắt tình hình đội ngũ đảng viên về tư tưởng chính trị, trình độ năng lực, đạo đức, lối sống, quan hệ xã hội và sinh hoạt đảng. Phát hiện, chấn chỉnh kịp thời những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ và của cán bộ đảng viên. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nghiêm túc thực hiện phân công công tác cho đảng viên. Tạo điều kiện cho đảng viên phát huy năng lực, sở trường, tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được giao. Giữ gìn tư cách của người cán bộ, đảng viên, phát huy vi trò nòng cốt trong các phong trào thi đua ở cơ sở, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng. Từ tháng 7/2017 đến nay, đã kết nạp được 484 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên tòan huyện lên 13.409 đồng chí. Trong đó, trình độ sơ cấp 7900 đồng chí, trung cấp 3016, cao cấp, cử  nhân 160 đồng chí. Làm tốt công tác phân công công tác cho đảng viên.

 

Đ/c Nguyễn Tiến Hoạt - Huyện ủy viên, Chánh Văn phòng Huyện ủy triển khai các quyết định của BTV Huyện ủy về lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025

    Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các quyết định về việc thành lập các đoàn công tác của huyện tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn Đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025. Quyết định thành lập tiểu ban nhân sự, tiểu ban tuyên truyền khánh tiết, tiểu ban hậu cần, lễ tân, tiểu ban bảo vệ an ninh trật tự phục vụ đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025. Quyết định thành lập tổ công tác chỉ đạo tổ chức đại hội điểm cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại xã Liên Hiệp. Quyết định thành lập Ban tổ chức đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 Đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy kết luận hội nghị

     Phát biểu kết luận hội nghị, Đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh tầm quan trọng của 2 nghị quyết về Sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết 119 và 04 năm thực hiện nghị quyết 116 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Tiếp tục rà soát , đánh giá lại kết quả thực hiện nghị quyết 116, 119 của cơ quan, đơn vị mình và có các nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới. đồng thời cập nhật những văn bản mới để lãnh đạo, chỉ đạo để hướng tới nâng cao đời sống, vật chất tinh thần của nhân dân.

     Về các quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ huyện khóa XVI và Đại hội đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025, đồng chí Bí thư Huyện ủy chỉ đạo: Căn cứ vào  quyết định, các đồng chí đoàn trưởng, tổ trưởng các tiểu ban triển khai và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên. Nghiên cứu, nắm bắt các văn bản chỉ đạo Thường xuyên hướng về cơ sở để nắm tình hình, đề cao tinh thần trách nhiệm. Chịu trách nhiệm trước BTV Huyện ủy về nhiệm vụ được giao. Huyện Hưng Hà được chọnlàm điểm tổ chức đại hội Đảng bộ huyện điểm do vậy cần huy động tổng lực của cả hệ thống chính trị, nêu cao vai trò trách nhiệm của cán bộ đảng viên  để xúng đáng với niềm tin của Tỉnh ủy

       Nhiệm vụ trước mắt, đồng chí Bí thư Huyện ủy chỉ đạo các xã, thị trấn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương: Phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh trật tự. Tuyên truyền, vận động và nắm tình hình ngay từ cơ sở… Phát huy tinh thần trách nhiệm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ vụ chính trị của địa phương./.

 

Trúc Lành

Đài TT - TH Hưng Hà

Đọc 289 lượt
Đánh giá mục này
(1 Bỏ phiếu)
Xuất bản trong Tin tổng hợp

QUẢNG CÁO

khoan cat be tong ha noi