UBND huyện Hưng Hà tổ chức họp nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng.

      Sáng ngày 22/11/2019, UBND huyện Hưng Hà họp nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng; Đồng chí Nguyễn Xuân Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Đồng chí Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Lãnh đạo HĐND - UBND huyện; Thủ trưởng các cơ quan của Trung ương, của tỉnh đóng trên địa bàn huyện; Thủ trưởng các phòng, ngành liên quan của huyện đã tới dự….

 Các đại biểu dự cuộc họp

 Đ/c Nguyễn Xuân Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận tại cuộc họp

 Đ/c Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại cuộc họp

      Tại cuộc họp, các đại biểu đã được nghe Dự thảo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2019, mục tiêu và những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2020; Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 và phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2020; Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước năm 2019, kế hoạch đầu tư công năm 2020; Các tờ trình của UBND huyện trình kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XIX. Đồng thời tham gia ý kiến vào dự thảo các báo cáo, tờ trình, điều chỉnh một số nội dung quan trọng. Trong đó, tập trung vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, công nghiệp – TTCN, xây dựng Nông thôn mới; tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2019…..

     Phát biểu kết luận hội nghị, Đồng chí Nguyễn Xuân Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Đồng chí Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chỉ đạo: Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các đại biểu, Văn phòng HĐND và UBND huyện cùng các phòng ngành liên quan tiếp thu ý kiến, tổng hợp để bổ sung, chỉnh lý chính xác; nêu rõ nguyên nhân, kết quả, đánh giá phân tích rõ ràng hơn nữa để trình Ban Thường vụ Huyện ủy. Các Đồng chí cũng yêu cầu các đồng chí thủ trưởng các phòng, ngành tiếp tục tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo. Rà soát lại các dự thảo báo cáo điều chỉnh về một số nội dung trong phát triển kinh tế xã hội, tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2019 và dự kiến dự toán ngân sách năm 2020….

 

 

Nguyễn Tuyết

Đài TT-TH Hưng Hà  

Đọc 449 lượt
Đánh giá mục này
(1 Bỏ phiếu)
Xuất bản trong Tin tổng hợp

QUẢNG CÁO

khoan cat be tong ha noi