10 tháng huyện Hưng Hà cấp 4009 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Hưng Hà có 10 cán bộ đều là Đảng viên, từ đầu năm đến nay chi bộ duy trì nề nếp chế độ sinh hoạt, Ban hành nghị quyết lãnh đạo, chú trọng giáo dục chính trị cho cán bộ, Đảng viên, thường xuyên “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc làm cụ thể trong cơ quan. Do đó cán bộ công chức viên chức luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm giải quyết công việc. Công tác thống kê đất đai đảm bảo đúng quy định, chính xác, kịp thời đáp ứng yêu cầu quản lý đất đai. Việc thực hiện trích lục, trích đo địa chính các thửa đất phục vụ các dự án đầu tư và nhu cầu đăng ký quyền sử dụng đất của nhân dân, quy hoạch khu dân cư xây dựng nông thôn mới đúng tiến độ, thực hiện các dự án kịp thời, hiệu quả. Công tác lưu trữ hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Hết tháng 10 văn phòng đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp 4009 bìa đỏ, trong đó cấp lần đầu 1114 chuyển nhượng 1820 đấu giá 469, cấp đổi 162 còn lại cho tặng thừa kế và tách hợp thửa. Trong những tháng cuối năm Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Hưng Hà  tiếp tục thẩm định hồ sơ trình cấp có thẩm quyền cấp 450 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đảm bảo 100% hồ sơ được cấp bìa đỏ.

Đ/c: Nguyễn Tiên Phong, Giám Đốc Văn Phòng Đăng Ký Cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất Huyện Hưng Hà Triển Khai Nhiệm Vụ

Nguyễn Hải Hưng

Đọc 338 lượt
Đánh giá mục này
(1 Bỏ phiếu)
Xuất bản trong Tin tổng hợp

QUẢNG CÁO

khoan cat be tong ha noi