UBND huyện họp nghe xã Văn Cẩm báo báo về tình hình phát triển kinh tế, xã hội 10 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2019.

    Sáng ngày 24/10, UBND huyện đã tổ chức họp nghe xã Văn Cẩm báo báo về tình hình phát triển kinh tế, xã hội 10 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2019. Đồng chí Nguyễn Xuân Dương – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp. Đồng chí Nguyễn Văn Thừa - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện; Đồng chí Vũ Văn Hạnh - Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo một số phòng ngành liên quan của huyện; lãnh đạo xã Văn Cẩm đã tới dự.

 Các đại biểu dự cuộc họp

 Đồng chí Nguyễn Xuân Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận tại cuộc họp

       10 tháng đầu năm, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Huyện ủy - HĐND - UBND huyện, sự nỗ lực, cố gắng của nhân dân trong xã nên tình hình phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn xã Văn Cẩm đã có những bước phát triển vượt bậc. Tổng diện tích gieo cấy 475 ha, năng suất đạt 110 tạ/ha. Đến nay, toàn xã đã gieo trồng 35,5 ha cây màu vụ đông, đạt 27% kế hoạch. Chăn nuôi tiếp tục phát triển. Hoạt động thương mại, dịch vụ phát triên tốt. Chợ Mới và các chợ chiều trong khu dân cư góp phần bao tiêu sản phẩm và đáp ứng nhu cầu sản xuất của nhân dân. Tình hình an ninh chinh trị, an toàn xã hội tiếp tục được đảm bảo. Công tác thu, chi ngân sách được thực hiện theo Luật Ngân sách Nhà nước cơ bản đảm bảo theo dự toán và đáp ứng nhu cầu thực hiện các nhiệm vụ ở địa phương.

          2 tháng cuối năm, xã Văn Cẩm tập trung chỉ đạo nhân dân chăm sóc, bảo vệ cây vụ đông, triển khai sản xuất vụ Xuân năm 2020. Làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Động viên các hộ chăn nuôi khắc phục khó khăn, tái đàn phát triển đàn lợn. Trong công tác xây dựng nông thôn mới, xã Văn Cẩm quy hoạch lại khu Trung tâm xã, thay đổi Sân vận động trung tâm, quy hoạch khu xây dựng Đền thờ Kỳ Đồng Văn Cẩm. Huy động mọi nguồn lực tập trung cho đấu giá giá quyền sử dụng đất theo Quyết định 372 của UBND tỉnh để tạo ngồn vốn đầu tư hoàn thiện công trình xây dựng cơ bản và Khu xử lý rác thải tập trung. Phấn đấu, tổng giá trị sản xuất năm 2019 đạt 599,65 tỷ đồng. Trong đó, giá trị sản xuất nông nghiệp, thủy sản đạt 97,3 tỷ đồng. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng đạt 123,4 tỷ đông; sản xuất thương mại, dịch vụ  đạt 378,9 tỷ đông.

          Tại cuộc họp, lãnh đạo xã Văn Cẩm đã mạnh dạn nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong việc phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; đồng thời đề nghị UBND tỉnh, UBND huyện và các phòng ban tạo điều kiện để Văn Cẩm đấu giá quyền sử dụng đất để thanh toán các công trình đã xây dựng trên địa bàn. Huyện ủy, UBND huyện quan tâm hỗ trợ nguồn ngân sách giải phóng mặt bằng 2 dự án đường ĐH60 và Khu Đền thờ Kỳ Đồng Văn Cẩm.

          Phát biểu kết luận tại cuộc họp; đồng chí Nguyễn Xuân Dương – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo: Lãnh đạo xã Văn Cẩm cần đoàn kết, khắc phục, tháo gỡ từng bước những khó khăn ngay tại cơ sở. Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện nhanh chóng hỗ trợ về thủ tục pháp lý để  xã Văn Cẩm thống kê đấu giá đất những lô xen kẹc trong khu dân cư tạo nguồn. hòng tài chính, phòng thống kê rà soát lại tổng giá trị sản xuất, thu nhập của xã Văn Cẩm để có chiến lược trong phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương. Đồng thời yêu cầu xã Văn Cẩm tiếp thu các ý kiến đóng góp  của đại biểu tại cuộc họp để hoàn thiện lại báo cáo tình hình phát triển kinh tế, xã hội. Trong đó chú trọng lên chi tiết đặc điểm tình hình, những khó khăn thực tế của xã Văn Cẩm trong phát triển, sản xuất nông nghiệp. Đánh giá lại bình quân thu nhập đầu người, tổng thu nhập năm 2019.Trong báo báo cần đưa ra phương hướng, nhiệm vụ của năm 2020, trong đó có chỉ tiêu của Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025. Về giải pháp phát triển kinh tế chú trọng giải pháp phát triên nông nghiệp, giải pháp phát triển chăn nuôi và mở rộng diện tích trồng cây vụ đông ưa lạnh. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề nghị thủ trưởng các phòng ngành tổng hợp báo cáo UBND huyện về những khó khăn, hướng khắc phục của xã Văn Cẩm để đưa Văn Cẩm vượt lên khó khăn, phát triển bền vững.  

 

   Nguyễn Thuần

Đài TT - TH Hưng Hà

Đọc 100 lượt
Đánh giá mục này
(1 Bỏ phiếu)
Xuất bản trong Tin tổng hợp

QUẢNG CÁO

khoan cat be tong ha noi