Thường trực Huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã Văn Cẩm về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

       Sáng  ngày 10/10,Thường trực Huyện ủy đã làm việc với Đảng ủy xã Văn Cẩm về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đ/c Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Đ/c Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đồng chí Nguyễn Xuân Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Lãnh đạo UBND huyện; Thủ trưởng 1 số phòng, ban, ngành  đoàn thể của huyện cùng lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền, các ban, ngành đoàn thể xã Văn Cẩm dự buổi làm việc…

 Thường trực Huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã Văn Cẩm

         Từ đầu  nhiệm kỳ 2015- 2020 đến nay, Đảng bộ và nhân dân xã Văn Cẩm, đoàn kết, thống nhất, khắc phục mọi khó khăn, giành nhiều thắng lợi trên các lĩnh vực. Cơ cấu kinh tế: Nông, lâm, thủy sản chiếm 28,24%; Công nghiệp, TTCN, xây dựng cơ bản 49,86%; Thương mại - dịch vụ 21,9%. Về xây dựng nông thôn mới: xã Văn Cẩm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các công trình xây dựng dang dở như: lò đốt rác, sân vận động trung tâm xã, hoàn thiện khu hành chính tập trung của xã, đồng thời khẩn trương quy hoạch bán đấu giá quyền sử dụng đất để đến năm 2020 hòan thành việc thanh toán các công trình đã xây dựng. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội đảm bảo. Trong công tác xây dựng Đảng, xã Văn Cẩm đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4, Nghị quyết Trung ương 6  và các quy định, quy chế về công tác cán bộ, nêu gương tính tiên phong gương mẫu, giữ gìn phẩm chất, lối sống của cán bộ đảng viên; Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.  Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thường xuyên củng cố kiện toàn công tác tổ chức từ xã đến thôn, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước.

      Về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Văn Cẩm đã xây dựng văn kiện phục vụ đại hội, thành lập các tiểu ban chuẩn bị phục vụ đại hội để xây dựng dự thảo báo cáo. Đã tiến hành rà soát, chuẩn bị nguồn nhân sự trên cơ sở quy hoạch để bố trí sắp xếp cho phù hợp với các chức danh, cơ cấu theo quy định.

         Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến bổ sung vào báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng thời khái quát nhũng lợi thế, chỉ rõ tồn tại hạn chế, giải pháp cần khắc phục trong thời gian tới.

 Đồng chí Nguyễn Xuân Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại buổi làm việc.

      Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo: Xã Văn Cẩm cần họp, thống nhất và điều chỉnh lại số liệu trong báo cáo. Các phòng, ngành của huyện hỗ trợ xã Văn Cẩm trong việc đánh giá lại tình hình của đại phương, trong đó đặc biệt chú trọng đến những khó khăn trong quá trình tổ chức, vấn đề còn tồn tại và mục tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ tới. Đồng chí yêu cầu Lãnh đạo địa phương  cần quyết tâm, quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị đại hội. Đồng thời chỉ ra các giải pháp để thực hiện. Nhìn vào thực trạng của Văn Cẩm, về những lợi thế về vị trí đị lý để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đạt kết quả cao nhất.

 Đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu kết luận tại buổi làm việc.

        Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị: Các phòng, ngành chuyên môn của huyện đặc biệt là các phòng liên quan đến kinh tế ngành giúp xã tính toán, điều chỉnh lại số liệu trong báo cáo để đánh giá tình hình thực tế của địa phương, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. Đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng thẳng thắn nêu ra những tồn tại trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của xã Văn Cẩm, trong đó vấn đề nợ đọng xây dựng cơ bản còn nhiều, vụ đông chưa phát triên, nông dân còn chưa thiết tha với đồng ruộng. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đội ngũ lãnh đạo xã còn chưa cao. Chưa phát huy hết vai trò của người đứng đầu. Cạnh đó, đồng chí phê bình công tác phối kết hợp của một số phòng ngành, tổ công tác của huyện với xã Văn Cẩm. Về công tác chuẩn bị đại hội Đảng, đồng chí Bí thư Huyện ủy chỉ đạo: xã Văn Cẩm cần kiện toàn lại văn kiện phục vụ Đại hội, phối hợp với Phòng thống kê, phòng tài chính kế hoạch chỉnh sửa và hoàn thiện lại báo cáo cho phù hợp. Đề nghị xã có báo cáo chi tiết về những khó khăn trong quá trình chuẩn bị Đại hội báo cáo UBND huyện để cùng tháo gỡ khó khăn, giúp xã Văn Cẩm vượt qua khó khăn, vươn lên phát triển bền vững.

 

Nguyễn Thuần

Đài TT - TH Hưng Hà

Đọc 234 lượt
Đánh giá mục này
(1 Bỏ phiếu)
Xuất bản trong Tin tổng hợp

QUẢNG CÁO

khoan cat be tong ha noi