Thường trực Huyện ủy Hưng Hà làm việc với Đảng ủy xã Minh Hòa về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhiệm kỳ 2015 – 2020

Chiều  ngày 7/10,Thường trực Huyện ủy đã làm việc với Đảng ủy xã Minh Hòa về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhiệm kỳ 2015 – 2020; Công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đ/c Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Đ/c Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Lãnh đạo UBND huyện; Thủ trưởng 1 số phòng, ban, ngành  đoàn thể của huyện cùng lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền, các ban, ngành đoàn thể xã Minh Hòa dự buổi làm việc…

Thường trực Huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã Minh Hòa

          Từ đầu nhiệm kỳ đên nay, Đảng ủy xã Minh Hòa đã đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định về Quốc phòng, An ninh. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt 11,09%; Cơ cấu kinh tế: Nông, lâm, thủy sản chiếm 30,02%; Công nghiệp, TTCN, xây dựng cơ bản 28,23%; Thương mại - dịch vụ 41,49%. Về xây dựng nông thôn mới: Ngay sau khi về đích nông thôn mới năm 2015, xã Minh Hòa đã xây dựng kế hoạch, huy động mọi nguồn lực để hoàn thiện các tiểu mục, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí. Đã tiếp nhận của tỉnh 1.400 tấn xi măng để nâng cấp 972 m đường trục thôn, 980m kênh mương… Công tác cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội đảm bảo. Trong công tác xây dựng Đảng, xã Minh Hòa đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4, khóa 11, khóa 12; Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII và các quy định, quy chế về công tác cán bộ, nêu gương tính tiên phong gương mẫu, giữ gìn phẩm chất, lối sống của cán bộ đảng viên; Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Công tác phát triển đảng viên mới được chú trọng, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ xã Minh Hòa đã kết nạp 30 đảng viên mới. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thường xuyên củng cố kiện toàn công tác tổ chức từ xã đến thôn, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước.

     Về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ xã Minh Hòa đã xây dựng văn kiện phục vụ đại hội, thành lập các tiểu ban chuẩn bị phục vụ đại hội để xây dựng dự thảo báo cáo. Đã tiến hành rà soát, chuẩn bị nguồn nhân sự trên cơ sở quy hoạch để bố trí sắp xếp cho phù hợp với các chức danh, cơ cấu theo quy định.

     Tại buổi làm việc, xã Minh Hòa đã đề xuất một số kiến nghị đối với huyện về việc: Tiếp tục tạo điều kiện giải quyết đất xen kẹt theo Nghị quyết 104 để có kinh phí thanh toán nợ xây dựng. Đề nghị các phòng ngành của huyện giúp địa phương giải quyết dứt điểm đơn đề nghị của bà Trần Thị Hoa có liên quan đến đất đai đã quy hoạch… Đồng thời, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến bổ sung vào báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng thời khái quát nhũng lợi thế, chỉ rõ tồn tại hạn chế, giải pháp cần khắc phục trong thời gian tới.

 Đ/c Nguyễn Trọng Lộ -  Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại buổi làm việc.

      Phát biểu tại hội nghị, Đ/c Nguyễn Trọng Lộ -  Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong xây dựng nông thôn mới, việc quy hoạch đấu giá đất để giải quyết nợ đọng xây dựng cơ bản của xã Minh Hòa. Đồng thời đề nghị xã Minh Hòa cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm rõ hơn nữa tình hình phát triển kinh tế, xã hội, thương mại, dịch vụ ở địa phương. Rà soát lại các chỉ tiêu, xây dựng giải pháp thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đại hội 2015 – 2020 đã đề ra. Siết chặt kỷ cương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đặc biệt là đối với cán bộ công chức, viên chức, lãnh đạo cấp xã. Quyết toán khối lượng công trình xây dựng trên địa bàn xã một cách rõ ràng, minh bạch. Chuẩn bị tốt công tác nhân sự đảm bảo cơ cấu, chất lượng phục vụ đại hội Đảng bộ xã và các Chi bộ theo đúng trình tự, quy định.

 Đ/c Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu kết luận buổi làm việc

          Phát biểu kết luận hội nghị, Đ/c Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã tiếp thu những kiến nghị của lãnh đạo xã Minh Hòa tại Hội nghị, đồng thời ghi nhận, biểu dương những kết quả Đảng ủy - UBND xã Minh Hòa đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Đồng thời chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Đ/c Bí thư Huyện ủy yêu cầu xã Minh Hòa: tiếp tục quán triệt thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của TW, Tỉnh, huyện về tổ chức Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020 -2025. Chuẩn bị dự thảo báo cáo, rà soát, xây dựng kế hoạch cho tổ chức Đại hội chi bộ các thôn, làng. Tiếp thu các ý kiến của trưởng các phòng, ngành của huyện để hoàn thiện báo cáo. Củng cố, kiện toàn các tiểu ban đã xây dựng. Rà soát nguồn nhân sự đảm bảo chất lượng, cơ cấu phục vụ đại hội. Tập trung giải tỏa, chống tái lấn chiếm vi phạm hành lang an toàn giao thông theo tinh thần Chỉ thị số 04 của UBND tỉnh. Tập trung thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản. Lãnh đạo, chỉ đạo đoàn kết, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương..../.

 

Nguyễn Thuần

Đài TT - TH Hưng Hà

 

Đọc 215 lượt
Đánh giá mục này
(1 Bỏ phiếu)
Xuất bản trong Tin tổng hợp

QUẢNG CÁO

khoan cat be tong ha noi