Print trang này

Thường trực Huyện ủy Hưng Hà làm việc với Đảng ủy xã Canh Tân về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhiệm kỳ 2015 – 2020; Công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025.

      Sáng ngày 27/9,Thường trực Huyện ủy Hưng Hà đã làm việc với Đảng ủy xã Canh Tân về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhiệm kỳ 2015 – 2020; Công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đ/c Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Lãnh đạo UBND huyện; Thủ trưởng 1 số phòng, ban, ngành  đoàn thể của huyện cùng lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền, các ban, ngành đoàn thể xã Canh Tân dự buổi làm việc…

 

Thường trực Huyện ủy Hưng Hà làm việc với Đảng ủy xã Canh Tân

        Tại buổi làm việc, các đại biểu đã nghe đại diện xã Canh Tân báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương nhiệm kỳ 2015 - 2020; Công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025. Từ đầu nhiệm kỳ đên nay,  Đảng ủy xã Canh Tân đã đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định về Quốc phòng, An ninh. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị được nâng lên, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân từng bước ổn định. Theo đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt 12,2%; Cơ cấu kinh tế: Nông, lâm, thủy sản chiếm 16,15%; Công nghiệp, TTCN, xây dựng cơ bản 64,83 %; Thương mại - dịch vụ 19,02%. Về xây dựng nông thôn mới: Ngay sau khi về đích nông thôn mới năm 2014, xã Canh Tân đã xây dựng kế hoạch, huy động mọi nguồn lực để hoàn thiện các tiểu mục, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí. Đã tiếp nhận của tỉnh 100 tấn xi măng để nâng cấp 450 m đường trục thôn, 250 m đường ngõ xóm… Công tác cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội đảm bảo. Trong công tác xây dựng Đảng, xã Canh Tân đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4, khóa 11, khóa 12; Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII và các quy định, quy chế về công tác cán bộ, nêu gương tính tiên phong gương mẫu, giữ gìn phẩm chất, lối sống của cán bộ đảng viên; Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Công tác phát triển đảng viên mới được chú trọng, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ xã Canh Tân đã kết nạp 20 đảng viên mới. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thường xuyên củng cố kiện toàn công tác tổ chức từ xã đến thôn, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước.

     Về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ xã Canh Tân đã xây dựng văn kiện phục vụ đại hội, thành lập 3 tiểu ban chuẩn bị phục vụ đại hội để xây dựng dự thảo báo cáo. Đã tiến hành rà soát, chuẩn bị nguồn nhân sự trên cơ sở quy hoạch để bố trí sắp xếp cho phù hợp với các chức danh, cơ cấu theo quy định.

     Cũng tại buổi làm việc, xã Canh Tân đã đề xuất một số kiến nghị đối với huyện về việc: Quy hoạch đất theo kế hoạch 50 và Nghị quyết 05 của BTV Tỉnh ủy; Quy hoạch bãi rác, vấn đề tạo vôn phục vụ chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao…

     Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến bổ sung vào báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng thời khái quát nhũng lợi thế, chỉ rõ tồn tại hạn chế, giải pháp cần khắc phục trong thời gian tới.

Đ/c Vũ Văn Hạnh - Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại buổi làm việc

      Phát biểu tại hội nghị, Đ/c Vũ Văn Hạnh - Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của xã Canh Tân. Đồng thời đề nghị xã Canh Tân tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, rà soát lại các chỉ tiêu, xây dựng giải pháp thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đại hội 2015 – 2020 đã đề ra. Phối hợp với các Phòng, ban ngành của huyện có biện pháp giải quyết các vấn đề còn tồn đọng để ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại cơ sở; Xây dựng mục tiêu cụ thể cho đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025. Quy hạch phát triển kinh tế chuyên canh, khai thác tiềm năng, lợi thế gần sông Luộc để phát triển thủy sản. Quy hoạch phát triển làng nghề gắn với bảo vệ môi trường. Tạo nguồn thanh toán nợ xây dựng cơ bản, tiếp tục huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.  Chuẩn bị tốt công tác nhân sự đảm bảo cơ cấu, chất lượng phục vụ đại hội Đảng bộ xã và các Chi bộ theo đúng trình tự, quy định.

Đ/c Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện kết luận buổi làm việc.

          Phát biểu kết luận hội nghị, Đ/c Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã ghi nhận, biểu dương những kết quả Đảng ủy - UBND xã Canh tân đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Đồng thời chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Đ/c Phó Bí thư thường trực Huyện ủy yêu cầu xã Canh Tân tiếp tục quán triệt thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của TW, Tỉnh, huyện về tổ chức Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020 -2025. Chuẩn bị dự thảo báo cáo, rà soát, xây dựng kế hoạch cho tổ chức Đại hội chi bộ các thôn, làng. Củng cố, kiện toàn các tiểu ban đã xây dựng. Rà soát nguồn nhân sự đảm bảo chất lượng, cơ cấu phục vụ đại hội; Tâp trung quyết toán các công trình đã hoàn thành. Tuyên truyền, vận động nhân dân sản xuất vụ đông. Thực hiện tốt các chế độ an sinh xã hội, đảm bảo quyền lợi cho nhân dân. Phát huy hiệu quả tổ hòa giải cơ sở, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, gỉ quyết dứt điểm các vụ việc kiếu nại trong nhân dân. Lãnh đạo, chỉ đạo đoàn kết, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương..../.

 

Nguyễn Hương

Đài TT - TH Hưng Hà

Đọc 198 lượt
Đánh giá mục này
(2 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Tin tổng hợp

mới nhất từ Hungha.gov.vn