UBND huyện Hưng Hà thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo phương án "5 tại chỗ”

       Sáng ngày 02/10/2019, UBND huyện Hưng Hà tổ chức họp về việc thực hiện quyết định số 2503/QĐ-UBND ngày 16/9/2019 của UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch tổ chức thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo phương án "5 tại chỗ" tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Đồng chí Nguyễn Văn Trường - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp. Đồng chí Trần Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy; Thủ trưởng các phòng, ngành liên quan tới dự….

 Các đại biểu dự cuộc họp

 Đ/c Nguyễn Văn Trường - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại cuộc họp

       Nhằm thực hiện có hiệu quả kế hoạch của UBND tỉnh; nâng cao chất lượng phục vụ, rút ngắn thủ tục, thời gian, chi phí cho tổ chức, cá nhân khi giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC), UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ngành liên quan đẩy mạnh việc thực hiện giải quyết TTHC theo phương án “5 tại chỗ”, gồm: Tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, đóng dấu và trả kết quả ngay tại chỗ. Theo đó các phòng thuộc UBND huyện rà soát, phân loại TTHC; phối hợp với cơ quan, đơn vị quản lý chuyên ngành, xây dựng quy trình nội bộ chi tiết từng TTHC được giải quyết theo phương án "5 tại chỗ"; Công an huyện, Phòng nội vụ, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Văn hóa - Thông tin phối hợp với các phòng, ngành cấp trên thực hiện nhiệm vụ được phân công, góp phần thực hiện tốt nhất việc giải quyết thủ tục hành chính theo phương án “5 tại chỗ”. Tại cuộc họp, các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến trong thực hiện nội dung kế hoạch tổ chức thực hiện, giải quyết thủ tục hành chính.

       Kết luận cuộc họp, Đồng chí Nguyễn Văn Trường - Huyện ủy viên, phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: Các phòng thuộc UBND huyện rà soát, phân loại TTHC phải đạt tối thiểu 80% TTHC được tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, đóng dấu và trả kết quả tại chỗ; tiếp tục rà soát thống kê và đề xuất phân cấp, ủy quyền giải quyết TTHC theo Kế hoạch của UBND tỉnh. Kết quả rà soát, phân loại TTHC, xây dựng quy trình, thống kê và đề xuất phân cấp, ủy quyền gửi về UBND huyện trước ngày 10/10/2019. Phòng nội vụ phối hợp với các phòng rà soát, lập danh sách báo cáo UBND huyện về việc bố trí cán bộ, công chức (từ Phó trưởng phòng trở lên) có năng lực, trình độ đến làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả để trực tiếp  thẩm định và phê duyệt các TTHC đảm bảo yêu cầu; thời gian thực hiện xong trước ngày 30/10/2019. Phòng Tài chính – Kế hoạch phối hợp với Sở Tài chính tham mưu cho UBND huyện thanh quyết toán các khoản chi trong việc tổ chức thực hiện TTHC “5 tại chỗ” đảm bảo đúng quy định, tiết kiệm, đạt kết quả cao….

 

Nguyễn Tuyết

Đài TT-TH Hưng Hà

Đọc 271 lượt
Đánh giá mục này
(1 Bỏ phiếu)
Xuất bản trong Tin tổng hợp

QUẢNG CÁO

khoan cat be tong ha noi