Thường trực Huyện ủy Hưng Hà làm việc với Đảng ủy xã Minh Tân về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhiệm kỳ 2015 – 2020; Công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025.

        Sáng ngày 27/9,Thường trực Huyện ủy Hưng Hà làm việc với Đảng ủy xã Minh Tân về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhiệm kỳ 2015 – 2020; Công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đ/c Vũ Kim Cứ  - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Đ/c Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Lãnh đạo UBND huyện; Thủ trưởng 1 số phòng, ban, ngành đoàn thể của huyện cùng lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền, các ban, ngành đoàn thể xã Minh Tân đã tới dự…

 Các đại biểu dự buổi làm việc.

 Đ/c Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu kết luận hội nghị.

 Đ/c Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại hội nghị.

 Đ/c Nguyễn Văn Trường - Huyện ủy viên, Phó chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị.

 Đ/c Trịnh Ngọc Hiến - Bí thư Đảng bộ xã Minh Tân báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết và Công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

        Tại buổi làm việc, các đại biểu đã nghe lãnh đạo xã Minh Tân báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương từ đầu nhiệm kỳ đến nay; Công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng ủy xã Minh Tân đã đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định về Quốc phòng, An ninh. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị được nâng lên, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân từng bước ổn định. Theo đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt 10,5%; Cơ cấu kinh tế: Nông, lâm, thủy sản chiếm 16,15%; Công nghiệp, TTCN, xây dựng cơ bản 68,57 %; Thương mại - dịch vụ 15,28%. Về xây dựng nông thôn mới: Ngay sau khi về đích nông thôn mới năm 2015, xã Minh Tân đã xây dựng kế hoạch, huy động mọi nguồn lực để hoàn thiện các tiểu mục, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã hoàn thành phấn đấu đạt xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2020. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến, An ninh chính trị - Trật tự an toàn xã hội đảm bảo. Trong công tác xây dựng Đảng, xã Minh Tân đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4, khóa 11, khóa 12; Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII và các quy định, quy chế về công tác cán bộ, nêu gương tính tiên phong gương mẫu, giữ gìn phẩm chất, lối sống của cán bộ đảng viên; Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Công tác phát triển đảng viên mới được chú trọng, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ xã Minh Tân đã kết nạp 18 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ lên 278 đồng chí, sinh hoạt tại 8 chi bộ. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thường xuyên củng cố kiện toàn công tác tổ chức từ xã đến thôn, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước.

     Về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ xã Minh Tân đã xây dựng văn kiện phục vụ đại hội, thành lập 3 tiểu ban chuẩn bị phục vụ đại hội để xây dựng dự thảo báo cáo và tổng kết 2 tiểu ban, tiến hành rà soát chuẩn bị nguồn nhân sự trên cơ sở quy hoạch để bố trí sắp xếp cho phù hợp với các chức danh, cơ cấu theo quy định.

     Cũng tại buổi làm việc, xã Minh Tân đã nêu ra một số đề xuất, kiến nghị đối với huyện như vấn đề đất đai; phần mộ của dòng họ Phạm liên quan đến giáo xứ Phú Lạc; việc xả nước thải của các doanh nghiệp ở xã Thái Phương xuống xã Minh Tân; xây dựng khu dân cư kiểu mẫu.

     Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến bổ sung vào báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng thời, chỉ rõ tồn tại hạn chế, giải pháp cần khắc phục trong thời gian tới.

      Phát biểu tại hội nghị, Đ/c Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị xã Minh Tân tiếp tục đổi mới việc quán triệt, tổ chức triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, làm tốt công tác giáo dục lý luận chính trị, tăng cường công tác nắm tình hình và định hướng dư luận trong Đảng và nhân dân gắn với đẩy mạnh việc ‘Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, rà soát lại các chỉ tiêu mà đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra; Phối hợp với các Phòng, ban ngành của huyện có biện pháp giải quyết các vấn đề còn tồn đọng để ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại cơ sở; Chuẩn bị tốt công tác nhân sự đảm bảo cơ cấu, chất lượng phục vụ đại hội Đảng bộ xã và các Chi bộ theo đúng trình tự, quy định.

          Phát biểu kết luận hội nghị, Đ/c Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã biểu dương những kết quả Đảng ủy - UBND xã đạt được. Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Đ/c Bí thư Huyện ủy yêu cầu xã Minh Tân cần bám sát Chỉ thị số 35, các văn bản hướng dẫn của tỉnh, của huyện, nhất là kế hoạch 104 của Huyện ủy về công tác chuẩn bị cho đại hội Đảng, nhiệm kỳ 2020 -2025; Xây dựng báo cáo chính trị và chuẩn bị công tác nhân sự đảm bảo chất lượng, cơ cấu phục vụ đại hội; Chủ động rà soát những vấn đề còn tồn tại, gây bức xúc tại địa phương để giải quyết kịp thời. Cạnh đó, xã cũng tập trung cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, khai thác mọi nguồn lực đầu tư xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên liên quan đến vấn đề nông nghiệp, nông dân; Giải quyết kịp thời các đơn thư, khiếu nại của công dân. Phối hợp với các Phòng, ngành liên quan của huyện tham mưu cho UBND huyện xử lý những vấn đề còn tồn tại về đất đai ở thôn theo quy định của pháp luật. Tổ chức hòa giải và chủ động nắm tình hình giữa dòng họ Phạm với Giáo xứ Phú Lạc. Việc xả nước thải của các doanh nghiệp ở xã Thái Phương ra môi trường, xã tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các ý kiến chỉ đạo của huyện, của tỉnh và phối hợp với các ngành của huyện tiếp tục giải quyết các vấn đề theo trình rự của pháp luật. Đồng thời, xã Minh Tân cũng có giải pháp khắc phục những tồn tại đã nêu và đoàn kết, thống nhất, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đã đề ra..../.

                                            

                                  Hoàng Thủy

                                       Đài TT - TH Hưng Hà

Đọc 290 lượt
Đánh giá mục này
(3 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Tin tổng hợp

QUẢNG CÁO

khoan cat be tong ha noi