Đ/c Nguyễn Văn Thừa - Uỷ viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện, Đ/c Vũ Văn Hạnh - Uỷ viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống bão số 3

      Sáng ngày 2/8, Đ/c Nguyễn Văn Thừa - Uỷ viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện, Đ/c Vũ Văn Hạnh - Uỷ viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống bão số 3 tại các xã: Đoan Hùng, Điệp Nông, Dân Chủ, Duyên Hải, Văn Cẩm và xã Bắc Sơn.

 Đ/c Nguyễn Văn Thừa - Uỷ viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện, Đ/c Vũ Văn Hạnh - Uỷ viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện kiểm tra công tác bảo vệ lúa mùa, chống úng ngập tại xã Duyên Hải.

       Qua kiểm tra, Đ/c Phó Chủ tịch HĐND huyện và Đ/c Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các địa phương sự chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện về công tác phòng chống đối phó với bão số 3, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về  diễn biến cơn bão số 3 đến cán bộ, nhân dân, tránh tư tưởng chủ quan lơ là trong công tác phòng, chống bão. Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp các xã chủ động trong công tác phòng chống úng, ngập bảo vệ lúa mùa, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư phòng chống bão tại các trọng điểm xung yếu. Kiểm tra, đôn đốc việc cắt tỉa cành cây lớn, chằng chống nhà cửa, kho tàng, trường học, bệnh viện, các lồng, bè, trang trại nuôi trồng thủy sản ở ven sông. Đồng thời chủ động khơi thông dòng chảy, thu dọn đăng đó, vó bè, bảo đảm tiêu nước nhanh gọn, kiểm tra hệ thống điện, bảo đảm cấp điện an toàn phục vụ các trạm bơm tiêu trong mọi tình huống. Tổ chức phân công lực lượng thường trực tại các cơ quan đơn vị để chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác ứng phó với bão số 3 nhằm bảo đảm an toàn về người và tài sản.

 

Cao Mừng

Đài TT - TH Hưng Hà

 

Đọc 185 lượt
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Tin tổng hợp

QUẢNG CÁO

khoan cat be tong ha noi