UBND huyện triển khai các biện pháp phòng chống bão số 3, Nghị định số 62 của chính phủ, bổ khuyết công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi

       Sáng ngày 01/8, UBND huyện Hưng Hà đã tổ chức Hội nghị triển khai các biện pháp phòng, chống  bão số 3, Nghị định số 62 của chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35 của chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa; bổ khuyết công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi. Đ/c Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; các Đ/c trong Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo HĐND - UBND huyện, thành viên Ban chỉ huy phòng chống thiên tai huyện, thủ trưởng phòng, ngành, liên quan, chủ tịch UBND xã - thị trán trong huyện đã tới dự….

 Các đại biểu dự Hội nghị

 Đ/c  Phạm Văn Bình - Huyện ủy viên, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện báo cáo diễn biến bão số 3, tình hình phát triển sản xuất lúa mùa và công tác phòng chống dịch bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên đàn lợn

      Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Bình- Huyện ủy viên, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện đã báo cáo tóm tắt tình hình sản xuất lúa mùa trên địa bàn huyện, Nghị định 62 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa, công tác phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên đàn lợn và các biện pháp phòng, chống bão số 3. Theo đó, hiện nay gần 11.000 ha lúa mùa của huyện sinh trưởng, phát triển tốt, trà sớm đang giai đoạn phân hóa làm đòng, trà đại trà kết thúc đẻ nhánh. Công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên đàn lợn được chỉ đạo quyết liệt, đến nay 13 xã đã công bố hết dịch, toàn huyện tiến tới phấn đấu cống bố hết dịch trong thời gian tới.

 Đ/c Vũ Văn Hạnh - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại Hội nghị

      Phát biểu tại Hội nghị, Đ/c Vũ Văn Hạnh - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Rút kinh nghiệm từ công tác phòng chống  bão những năm qua. Cấp ủy chính quyền các địa phương cần nêu tinh thần, trách nhiệm, tránh tư tưởng chủ quan lơ là, mất cảnh giác. Tập trung lãnh đạo,chỉ đạo, tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân. Các phòng, ngàng căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ để triển khai các biện pháp phòng, chống bão số 3. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện phối hợp với Hạt Quản lý đề điều, Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi kiểm tra hệ thống công trình đê điều và các công trình thủy lợi, đặc biệt quan tâm tới các điểm xung yếu và khu vực thấp, trũng. Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi đóng các cống lấy nước dưới đê, mở các cống tiêu, tiêu nước đệm triệt để trên hệ thống sông trục. Huy động lực lượng thu vớt vật cản, bèo bồng trên các tuyến sông, trục dẫn. Điện lực huyện chủ động kiểm tra hệ thống điện, đảm bảo điện an toàn cho các trạm bơm tiêu trong mọi tình huống. Các xã - thị trấn duyên giang chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện theo phương châm 4 tại chỗ, các xã có chủ hộ nuôi cá lồng, bè trên sông có phương án phòng tránh, bảo vệ người và tài sản... về Nghị định số 62 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa. Trên cơ sở tình hình thực tế diện tích đất chuyển đổi, các địa phương phải quy gọn vùng canh tác, đúng mục đích, đúng quy hoạch, kết hợp chuyển đổi với tích tụ ruộng đất.  Về công tác phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu phi, chỉ đạo các địa phương đang có dịch tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống theo quy định tiến tới công bố hết dịch trong thời gian sớm nhất. Giám sát, tiêu hủy lợn nghiêm túc, khách quan, chính xác, minh bạch. Tuyên truyền nhân dân và hộ chăn nuôi không tái đàn trong giai đoạn dịch bệnh, kể cả địa phương đã công bố hết dịch, không đề nghị hỗ trợ đối với những hộ cố tình mua lợn không rõ nguồn gốc, lợn ốm từ nơi khác vè khi mắc bệnh dịch buộc phải tiêu hủy...Thường xuyên vệ sinh môi trường, tiêu độc, khử trùng để tiêu diệt mầm bệnh, hạn chế dịch bệnh tái bùng phát trở lại….

 

 

Bùi Thủy

Đài TT- TH Hưng Hà

 

 

 

 

 

 

Đọc 285 lượt
Đánh giá mục này
(1 Bỏ phiếu)
Xuất bản trong Tin tổng hợp

QUẢNG CÁO

khoan cat be tong ha noi