Thường trực Huyện ủy tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy thảo luận một số nội dung

     Ngày 25/6, Thường trực Huyện ủy tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy thảo luận một số nội dung. Đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị. Đồng chí Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đồng chí Nguyễn Xuân Dương – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, lãnh đạo HĐND, UBND huyện, trưởng phòng, ngành liên quan dự hội nghị…..

 Đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị

      Về tình hình phát triển kinh tế, xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm: 6 tháng đầu năm, tổng giá trị sản xuất ước đạt trên 8000 tỷ đồng, đạt 48,79% kế hoạch, tăng 12,02%. Trong nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 50,35%, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng  tăng 21,06%, thương mại dịch vụ tăng 7,09%. Về thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Huyện tiếp tục triển khai các văn bản về nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Chỉ đạo thị trấn Hưng Hà và thị trấn Hưng Nhân xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị theo Nghị quyết 118 của Huyện ủy và đề án 02 của UBND huyện. Toàn huyện có 95,5% hộ đấu nối và sử dụng nước sạch. Công tác văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, quốc phòng, an ninh được giữ vững.

      6 tháng cuối năm, Toàn huyện phấn đấu giá trị sản xuất trên 8600 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng kinh tế 10,1 %. Cơ cấu kinh tế Nông nghiệp, thủy sản 20,26%, công nghiệp, xây dựng 59,69%, dịch vụ 20,05%. 80% trở lên thôn, khu đân cư đạt văn hóa, 90% gia đình văn hóa. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 2,35%. 100% hộ dùng nước sạch. Phấn đấu 90% chất thải rắn được thu gom và xử lý, 100% doanh nghiệp, cơ sở sản xuất mới thành lập hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường.

     Tại hội nghị các đại biểu cũng được nghe báo cáo quyết toán ngân sách năm 2018; tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2019. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, chương trình muc tiêu quốc gia  6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Báo cáo sơ kết công tác kiểm tra, giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

     Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia các ý kiến về phát triển kinh tế, xã hội, phòng chống dịch bệnh, đấu giá quyền sử dụng đất, quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, cụm công nghiệp, xử lý nước thải làng nghề Phương La, thu ngân sách. Cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, ý thức trách nhiệm của cán bộ công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ, an ninh trật tự, giáo dụ đào tạo. …

Đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu kết luận hội nghị

      Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy tiếp thu toàn diện những ý kiến tham gia của các đại biểu để hoàn thiện báo cáo trung tâm. UBND huyện, các phòng, ngành cập nhật Chỉ thị, nghị quyết của cấp trên bổ sung vào báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm. Cập nhật số liệu, những vấn đề mới phát sinh theo thời gian đảm bảo tính thời sự của báo cáo phuc vụ cho kỳ họp HĐND huyện. Mục tiêu phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm phải đảm bảo tính khả thi. Chỉnh sửa câu chữ cho phù hợp. Nghiêm túc đánh giá những mặt tồn tại, hạn chế, chỉ đạo, điều hành...../.

 

Trúc Lành

Đài TT – TH Hưng Hà

Đọc 254 lượt
Đánh giá mục này
(1 Bỏ phiếu)
Xuất bản trong Tin tổng hợp

QUẢNG CÁO

khoan cat be tong ha noi