Tiểu ban Tổng kết công tác kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh họp nghe dự thảo lần 1, Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV.

      Chiều ngày 10/6, Tiểu ban Tổng kết công tác kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện Hưng Hà lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức họp nghe dự thảo lần 1, Báo cáo đánh giá  tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV; Mục tiêu, nhiệm vụ và cac giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020 – 2015. Đ/c Nguyễn Xuân Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị; Đ/c Nguyễn Văn Thừa - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện; Đ/c Nguyễn Nhật Vinh- Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Đ/c Nguyễn Văn Trường- Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện đã tới dự….

 Toàn cảnh Hội nghị.

     Tại hội nghị, Tiểu ban Tổng kết công tác kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thông qua dự thảo lần I Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVI. Trong báo cáo Dự thảo đã đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015- 2020, đồng thời nêu rõ các nguyên nhân của hạn chế, các bài học kinh nghiệm và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, nhiệm kỳ 2020  2025.

     Sau khi nghe dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVI, các đồng chí đại biểu đã tham gia ý kiến về số liệu, các chỉ tiêu Đại hội, các vấn đề trọng tâm trong phát triển nông nghiệp, công nghiệp - ttcn, thương mại - dịch vụ, xây dựng nông thôn mới.... để hoàn thiện báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện trong thời gian sớm nhất.

 Đồng chí Nguyễn Xuân Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện kết luận hội nghị.

        Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện thống nhất quan điểm về xây dựng Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ huyện tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVI. Trước mắt, yêu cầu các phòng, ban, ngành liên quan tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo để sớm hoàn thiện báo cáo theo đúng bố cục yêu cầu trên cơ sở bám vào mục tiêu của 5 năm để đánh giá và dựa trên các tiêu chí tổng hợp và tiêu chí ngành. Trong báo cáo phải bám vào Nghị quyết Đại hội, đánh giá được bức tranh toàn diện so với nhiệm kỳ trước, đồng thời đưa được điểm nhấn vào báo cáo. Các ban, ngành hoàn thiện báo cáo gửi về Văn phòng Ủy ban huyện để tổng hợp báo cáo trước ngày 13/6./.

 

Bùi Thủy

Đài TT- TH Hưng Hà

 

Đọc 236 lượt
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Tin tổng hợp

QUẢNG CÁO

khoan cat be tong ha noi