Đ/c Nguyễn Xuân Dương, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, cùng đoàn đi kiểm tra đê, kè, cống trước mùa mưa bão 2019.

       Chiều ngày 6/4. Đ/c Nguyễn Xuân Dương, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện;  Đồng chí Vũ Văn Hạnh - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND cùng đoàn đi kiểm tra đê, kè, trước mùa mưa bão tại các địa điểm xung yếu thuộc: 3 điểm đê sông Luộc và 5 điểm đê Hồng Hà. Trọng điểm1 đê Canh Tân vị trí  Km 4 + 030 đến Km 4+700. Trọng điểm 2 kè Phan từ Km8 +600 đến Km 9+ 150. Trọng điểm 3  đê Hòa Tiến từ Km 9+400 đến Km 9+800. Trọng điểm 4 đê Lão Khê từ Km 133+ 350 đến Km 133+600.Trọng điểm 5 đê Hà Xá từ Km 134+550 đến Km 135+000.Trọng điểm 6 đê Dặng Xá từ Km 138 + 500 đến Km 138 +700. Trọng điểm 7 từ đê Hồng An  143+ 800 đến Km 144+500. Trọng điểm 8 kè Phú Nha từ Km 149 +900 đến Km 150+000.

 Đ/c Nguyễn Xuân Dương,  Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện cùng đoàn đi kiểm tra tại trọng điểm xung yếu đê xã Hòa Tiến từ Km9 + 400 đến Km 9 + 800

Ảnh: Đ/c Nguyễn Xuân Dương, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện cùng đoàn đi kiểm tra đê, kè, cống tại xã Canh Tân vị trí Km 4 + 030 đến Km 4 + 700.

        Tại buổi kiểm tra, Đ/c Chủ tịch UBND huyện huyện đã ghi nhận và đánh giá cao sự lỗ lực của các địa phương trong việc duy tu, sửa chữa, nâng cấp bảo đảm an toàn đê, kè, góp phần nâng cao hiểu quả công tác trước mùa mưa bão. Trong cuộc kiểm tra, các đồng chí lãnh đạo huyện cũng nhắc nhở các địa phương cần đảm bảo công tác vệ sinh môi trường trên các tuyến đê, kè, mặt đê tại một số tuyến đê và vị trí xung yếu. Sau khi kiểm tra tại một số trọng điểm xung yếu. Đ/c Nguyễn Xuân Dương, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Về thực trạng của hệ thống đê, kè, cống trên địa bàn huyện trong những năm qua đến thời điểm này của năm 2019. Cũng được Trung ương, tỉnh và huyện cũng  đầu tư nhất định để trong việc duy tu bảo dưỡng, cải tạo nâng cấp một số tuyến đê, kè, cống để phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và phòng chống trong mùa mưa bão, đã có những đầu tư nhất định để đảm bảo an toàn cho việc phòng chống trước mùa mưa bão năm nay cho sản xuất. Tuy nhiên với tổng chiều dài trên 40 Km đê quốc gia với 3 con sông chính: Sông Hồng, Sông Luộc và sông Thái Bình, Trên địa bàn huyện Hưng Hà còn rất nhiều tuyến đê, kè, cống còn xung yếu cần phải tập trung duy tu bảo dưỡng nâng cấp, với sự chỉ đạo của tỉnh. UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban, nghành chức năng đặc biệt là các tiểu ban phòng chống lụt bão và các địa phương tăng cường công tác kiểm tra và tiếp tục có các kế hoạch trong phương án duy tu bảo dưỡng nâng cấp. Ngoài ra các lực lượng, phương tiện, vật tư để chuẩn bị cho công tác phòng chống trước mùa mưa bão nếu sự cố có thể xẩy ra. Đồng thời quan tâm tới hệ thống đê điều, kè, cống để đảm bảo khi mùa mưa bão đế, việc tiêu thoát nước cũng như việc an toàn cho tính mạng và tài sản của nhân dân đặc biệt là các hộ dân nằm ở ngoài đê trong vùng xung yếu thì việc di rời dân trong mùa mưa bão  đáy là việc rất quan tâm trong việc chỉ đạo của huyện. Với một phương châm chung:  không giêng gì đối với hệ thống đê, kè, cống này trong việc phòng chống lụt bão theo chỉ đạo của tỉnh thì huyện đang chỉ đạo các địa phương và các phòng, nghành chức năng của huyện tập trung chỉ đạo quyết liệt làm tốt công tác phương châm 4 tại chỗ để ứng phó với mùa mưa bão năm 2019 này.

 

Văn Mạnh

Đài TT – TH Hưng Hà

 

Đọc 379 lượt
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Tin tổng hợp

QUẢNG CÁO

khoan cat be tong ha noi