Print trang này

Huyện Hưng Hà tổ chức hội nghị triển khai các văn bản quy định về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố và kế hoạch sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện.

      Sáng ngày 27/5, UBND huyện Hưng Hà tổ chức hội nghị triển khai các văn bản quy định về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố và kế hoạch sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện. Đ/c Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Đ/c Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đ/c Nguyễn Xuân Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Các đồng chí Lãnh đạo HĐND – UBND huyện; Thủ trưởng các phòng, ban, ngành đoàn thể liên quan của huyện; Các đồng chí Lãnh đạo 35 xã, thị trấn đã tới dự….

Các đại biểu dự hội nghị.

 Đ/c Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị.

      Tại hội nghị các đại biểu đã được quán triệt Thông tư số 14 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; Quyết định số 02 của UBND tỉnh về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thái Bình; Kế hoạch số 40 của UBND huyện về sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện Hưng hà; Văn bản số 21 của phòng Nội vụ huyện về việc triển khai kế hoạch sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện.

      Qua rà soát, toàn huyện có 26 thôn, tổ dân phố phải tiến hành sáp nhập. Trong đó, 23 thôn ở 13 xã có quy mô số hộ gia đình dưới 150 hộ và 3 tổ dân phố ở thị trấn Hưng Nhân có quy mô dân số dưới 175 hộ. Theo kế hoạch, UBND các xã, thị trấn tiến hành rà soát, đánh giá thực trạng quy mô hộ gia đình tại các thôn, tổ dân phố, thời gian hoàn thành chậm nhất đến ngày 31/5/2019. Các trình tự thủ tục sáp nhập thôn, tổ dân phố thực hiện theo các bước được hoàn thành trước ngày 30/7/2019 và đến ngày 15/8/2019, phòng Nội vụ báo cáo kết quả thẩm định về UBND huyện và hoàn chỉnh hồ sơ sáp nhập để báo cáo sở Nội vụ thẩm định và trình UBND tỉnh quyết định.

       Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đ/c Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy yêu cầu các xã, thị trấn triển khai, quán triệt nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên. Tập trung cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền để tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Làm tốt công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc sáp nhập thôn, tổ dân phố tới cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu, nhận thức rõ về chủ trương sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời, triển khai thực hiện đúng các bước, đúng quy trình đảm bảo chính xác, khách quan, chặt chẽ; động viên khen thưởng những đơn vị, cá nhân triển khai thực hiện tốt; trong quá trình tổ chức thực hiện phải duy trì chế độ thông tin báo cáo theo phân cấp để có biện pháp tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc. Cạnh đó, các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, động viên cán bộ, công chức, viên chức nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

Đ/c Nguyễn Văn Trường - Huyện ủy viên, Phó chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận hội nghị.

       Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Trường - Huyện ủy viên, Phó chủ tịch UBND huyện đề nghị các địa phương khi triển khai thực hiện cần đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, bám sát vào nội dung các bước, quy định để xây dựng kế hoạch ở địa phương mình. Tổ chức thực hiện đầy đủ các quy trình, đảm bảo dân chủ công khai, thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền. Tập trung chỉ đạo quyết liệt, song phải kiên trì tuyên truyền thuyết phục, thực hiện theo đúng lộ trình thời gian nhưng cũng phải tạo được sự đồng thuận thống nhất trong nhân dân, tránh tư tưởng cục bộ, làm qua loa không đúng quy định gây mất đoàn kết trong nhân dân. Nêu cao vai trò lãnh đạo của Chi bộ thôn, tổ dân phố, không làm sáo trộn các hoạt động của địa phương. Khi tiến hành rà soát các hộ, các xã, thị trấn tạm dừng việc tách hộ. Sau khi thực hiện việc sáp nhập các phòng, ban, ngành liên quan có kế hoạch để giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính khi người dân có nhu cầu. Phòng Nội vụ huyện tăng cường cán bộ về cơ sở để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc khi sáp nhập và hướng dẫn kiểm tra, đôn đốc, thực hiện sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện đảm bảo đúng tiến độ, đạt kết quả cao.

 

Hoàng Thủy

Đài TT – TH Hưng Hà

Đọc 595 lượt
Đánh giá mục này
(3 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Tin tổng hợp

mới nhất từ Đài TTTH Hưng Hà