Tiểu ban tổng kết công tác kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện Hưng Hà lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tổ chức họp triển khai nhiệm vụ cho các thành viên Tiểu ban.

       Chiều ngày 22/5, Tiểu ban tổng kết công tác kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện Hưng Hà  lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tổ chức họp triển khai nhiệm vụ cho các thành viên Tiểu ban. Đồng chí Nguyễn Xuân Dương – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Tiểu ban chủ trì hội nghị.

 

 Các đại biểu dự cuộc họp.

 Đồng chí Nguyễn Xuân Dương – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Tiểu ban phát biểu kết luận cuộc họp.

        Tại Hội nghị, các đại biểu đã được triển khai kê hoạch sô 01 của Huyện ủy Hưng Hà về việc thành lập Tiểu ban Tổng kết công tác kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh phục vụ Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020 – 2025; Kế hoạch thực hiện và phân công nhiệm vụ Tổng kết công tác kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh phục vụ Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020 – 2025;  Đề cương xây dựng dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bọ huyện tại Đại hội Đảng bộ huyện Hưng Hà  lần thứ XVI ;Công văn số 01 về việc xây dựng báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ huyện. Các đại biểu cơ bản nhất trí với dự thảo Đề cương báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tại Đại hội Đảng bộ huyện Hưng Hà lần thứ XVI, đồng thời tham gia một số ý kiến đóng góp tập trung vào việc thống kê số liệu của các ngành nhiệm kỳ 2015 – 2020  để đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các báo cáo, chỉnh sửa một số tiêu mục trong dự thảo báo cáo chính trị  củ Ban chấp hành Đảng bộ huyện  …  

      Phát biểu kết luận Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Xuân Dương – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Tiểu ban đề nghị: Cần điều chỉnh và bổ sung thêm thành phần tiểu ban và tổ giúp việc phục vụ Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trong báo cáo cần làm rõ và nổi bật hai phần: Phần thứ nhất bao gồm : thành tựu nổi bật, những tồn tại và hạn chế và bài học kinh nghiệm. Phần thứ hai gồm: Phương hướng, mục tiêu và giải pháp. Tất cả các tiểu mục phải được chắt lọc các số liệu cơ bản, đảm bảo ngắn gọn nhưng đầy đủ. Báo cáo của các ban, ngành phải hoàn thiện và gửi về Văn phòng HĐND & UBND huyện trước ngày 5/6/2019./.

 

Nguyễn Thuần

Đài TT – TH Hưng Hà

Đọc 436 lượt
Đánh giá mục này
(1 Bỏ phiếu)
Xuất bản trong Tin tổng hợp

QUẢNG CÁO

khoan cat be tong ha noi