Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hưng Hà tổ chức Đại hội Đại biểu khóa XVI, nhiệm kỳ 2019-2024.

      Sáng ngày 22/5/2019, Ủy ban MTTQ Việt nam huyện Hưng Hà tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh có lẵng hoa chúc mừng Đại hội; Đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đồng chí Đặng Thanh Giang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí Thư Huyện ủy; Đồng chí Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đồng chí Nguyễn Xuân Dương – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Các đồng chí Ủy viên ban Thường vụ Huyện ủy, Lãnh đạo HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Lãnh đạo một số sở, ban, ngành của Tỉnh, phòng, ban, ngành của Huyện; cùng 176 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân trong huyện dự Đại hội….

 Các đại biểu dự Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Hưng Hà lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

 Đ/c Nguyễn Hồng Chuyên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Đại hội

 Đ/c Đặng Thanh Giang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội

 Đ/c Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí Thư Huyện ủy tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đoàn chủ tịch Đại hội

Đ/c Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khai mạc Đại hội

 Đ/c Nguyễn Văn Tưởng - Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện trình bày báo cáo Đại hội

     Nhiệm kỳ 2014-2019, Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên trên địa bàn huyện tiếp tục có nhiều đổi mới trong công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Công tác Mặt trận và khối Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn huyện không ngừng được củng cố và phát triển. Các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh. Trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào tôn giáo,… 5 năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã vận động được trên 9 tỷ đồng, xây mới, sửa 164 nhà “Đại đoàn kết”; giúp đỡ 446 hộ nghèo phát triển sản xuất; hỗ trợ khám, chữa bệnh cho 334 người và trên 2100 học sinh nghèo vượt khó; tặng hơn 10 nghìn suất quà cho hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp lễ, Tết với tổng số tiền gần 3 tỷ đồng. Đến nay, toàn huyện đã có 233/266 khu dân cư đạt danh hiệu “ khu dân cư văn hóa”, tăng 13,9 % so với nhiệm kỳ trước; 91,3% hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; 579 lượt chùa đạt danh hiệu “Chùa cảnh 4 gương mẫu” và 148 lượt xứ, họ đạo đạt danh hiệu “ Xứ, họ đạo 4 gương mẫu”…

      Trong xây dựng nông thôn mới, MTTQ các cấp trong huyện chủ động hướng dẫn Ban công tác mặt trận thôn, làng, khu dân cư gắn 5 nội dung của cuộc vận động với việc thực hiện 19 tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Phát huy vai trò chủ thể của người dân và chính quyền cơ sở, Ban công tác mặt trận các thôn, làng, khu dân cư đã vận động nhân dân tự nguyện đóng góp hàng vạn ngày công, tháo dỡ tường bao, công trình xây dựng, mở rộng đường làng, ngõ xóm; tự nguyện hiến đất làm đường giao thông, thủy lợi nội đồng, tiếp nhận hàng trăm nghìn tấn xi măng theo Quyết định số 19-QĐ/UB của UBND tỉnh để xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống dân sinh… Công tác phản biện xã hội, giám sát và xây dựng chính quyền cũng được Mặt trận các cấp trên địa bàn huyện quan tâm thực hiện. Kết hợp với các xã thị trấn hướng dẫn tổ chức và hoạt động của 266 tổ hòa giải với hơn 2100 thành viên, đã tiến hành hòa giải thành công 947 vụ, đạt 84%. Công tác tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại tố cáo của nhân dân được quan tâm; Ủy ban MTTQ các cấp đã kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, đề nghị các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết theo đúng quy định....

      Phát huy thành tích đạt được, nhiệm kỳ 2019 - 2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tiếp tục tập trung đổi mới nội dung và phương thức hoạt động nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; nâng cao chất lượng các cuộc giám sát và phản biện xã hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

      Tại đại hội, các đại biểu đã tham luận, đóng góp nhiều ý kiến về việc tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội; tích cực tham gia bảo vệ môi trường; chăm lo cho người nghèo; về nâng cao chất lượng công tác giám sát và phản biện xã hội ở cấp cơ sở; tuyên truyền vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh……

 Đ/c Đặng Thanh Giang - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Đ/c Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu giao nhiệm vụ tại Đại hội

         Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Đồng chí Đặng Thanh Giang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí Thư Huyện ủy đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà MTTQ các cấp trong huyện đạt được thời gian qua. Các đồng chí nhấn mạnh thời gian tới các cấp MTTQ trong huyện cần tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân; Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam giai đoạn mới. Vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động, nhất là cuộc vận động “ toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động xây dựng quỹ Vì người nghèo. Đồng thời tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của hệ thống MTTQ, thực hiện quy chế dân chủ gắn với  nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội; tích cực tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền trong sạch vững mạnh. Cạnh đó MTTQ phải thể hiện rõ vai trò là trung tâm, nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Xây dựng chương trình hành động cụ thể sát với tình hình thực tế, nhiệm vụ chính trị của huyện để cùng Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân thi đua phấn đấu xây dựng huyện Hưng Hà phát triển bền vững, giàu đẹp, văn minh….

     Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đoàn kết nhất trí cao, Đại hội đã hiệp thương cử Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa mới gồm 71 đồng chí, hiệp thương cử đoàn đại biểu gồm 17 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Một số hình ảnh Đại hội đại biểu MTTQ Việt nam huyện khóa XVI, nhiệm kỳ 2019 – 2024:

 Huyện ủy – HĐND – UBND huyện tặng cờ cho Đại hội

 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa XVI, nhiệm kỳ 2019 - 2024 ra mắt Đại hội

 Các cháu thiếu nhi tặng hoa chúc mừng Đại hội

Tiết mục  văn nghệ chào mừng Đại hội MTTQ huyện

 

Nguyễn Tuyết – Thanh Điệp

Đài TT-TH Hưng Hà

Đọc 488 lượt
Đánh giá mục này
(4 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Tin tổng hợp

QUẢNG CÁO

khoan cat be tong ha noi