Mùa sen nhớ Bác

     Trong những ngày Tháng 5 lịch sử, toàn Đảng, toàn dân ta nhớ về ngày sinh của  Bác Hồ với tấm lòng trân trọng thành kính. Người có công lao vô cùng to lớn, đó là đem lại sự hồi sinh cho dân tộc ta, đưa đất nước ta từ nô lệ, lầm than trở thành một đất nước độc lập, tự do.

      Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ngày 19/5/1890 trong một gia đình nhà nho, nguồn gốc nông dân, ở làng Hoàng Trù, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Nơi có truyền thống đấu tranh kiên cường chống ách thống trị của thực dân phong kiến. Hoàn cảnh xã hội và sự giáo dục của gia đình đã ảnh hưởng sâu sắc đến Người ngay từ thời niên thiếu. Sớm giác ngộ lý tưởng cách mạng, chứng kiến những cuộc đấu tranh của nhân dân bị thực dân Pháp đàn áp đẫm máu. Tháng 6/1911, Người từ bến cảng nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước, bôn ba khắp năm Châu bốn biển, hòa mình vào phong trào của công nhân, nhân dân các dân tộc thuộc địa. Người nghiên cứu học thuyết cách mạng, Chủ nghĩa Mác Lê Nin mang ánh sáng mới cho cách mạng Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo tài tình của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng cộng sản Việt Nam con đường cách mang của dân tộc đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

      Cả cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh là nâng niu tất cả chỉ quên mình - Cái to lớn và vĩ đại hơn cả là những tư tưởng đạo đức, nhân văn của Người mãi mãi tỏa sáng trong hành trình phát triển của nhân dân ta và nhân loại tiến bộ. Tháng Năm chúng ta nhớ Bác, học ở Bác đức tính khiêm tốn, giản dị, hết lòng vì dân, vì nước, vì những mảnh đời còn gian nan vất vả. Tháng Năm, có ngày sinh của Đức Phật, có ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, có mùa sen thơm ngát. Bác Hồ dạy chúng ta, lời dạy có gốc từ đạo Nho, đạo Phật, chắt lọc tinh hoa của tiền nhân: Phải cần, kiệm, liêm, chính. Bài học thiết thực và hiệu quả nhất là nói đi đôi với làm, bởi vì sinh thời Bác đã dạy: Đối với các dân tộc phương Đông, một tấm gương sống có giá trị hơn hàng trăm bài diễn văn tuyên truyền. Bác đã sống là một tấm gương trong sáng và mãi mãi sáng trong soi cho mỗi người con theo Bác, theo con đường mà Người đã chọn cho Đảng ta, dân tộc ta, non sông đất nước ta.

      Hưng Hà - vùng đất địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống văn hóa, văn hiến và cách mạng vinh dự được 2 lần đón Bác về thăm. Vâng lời Bác dạy, cán bộ đảng viên, các tầng lớp nhân dân huyện Hưng Hà ra sức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 50 năm qua, Đảng bộ và nhân dân Hưng Hà luôn lấy những điều Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu trong Di chúc làm kim chỉ nam trong mọi hoạt động. Phát huy truyền thống anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Ðảng bộ và nhân dân trong huyện đã đóng góp vượt sức người, sức của cho tiền tuyến đánh đuổi đế quốc Mỹ, hoàn thành nhiệm vụ vẻ vang bảo vệ Biên giới phía Bắc. Trong công cuộc đổi mới, cán bộ đảng viên và nhân dân nêu cao ý chí tự lực, tự cường, vượt qua khó khăn, thử thách phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đoàn kết, chung tay, góp sức xây dựng nông thôn mới.

      Kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là dịp để mỗi chúng ta tưởng nhớ đến vị cha già dân tộc. Mỗi người dân Hưng Hà nguyện phát huy truyền thống quê hương, ra sức thi đua lao động, học tập và công tác, bằng  những việc làm thiết thực đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng quê hương Hưng Hà giàu đẹp, văn minh./.

 

Trúc Lành

Đài TT – TH Hưng Hà

 

Đọc 330 lượt
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Tin tổng hợp

QUẢNG CÁO

khoan cat be tong ha noi