Hội đồng thi đua khen thưởng huyện Hưng Hà họp bình xét Khen thưởng các phong trào thi đua năm 2018.

      Sáng ngày 10/1, Hội đồng thi đua khen thưởng huyện Hưng Hà tổ chức họp bình xét, thống nhất danh sách các tập thể, cá nhân đề nghị các cấp khen thưởng trong phong trào thi đua năm 2018. Đ/c Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Đ/c Nguyễn Thanh Tuyền - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Các Đ/c Uỷ viên BTV Huyện ủy; Lãnh đạo HĐND - UBND huyện; Thủ trưởng các phòng, ban ngành của huyện đã tới dự….

 Đ/c Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư  Huyện ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị.

 Đ/c Nguyễn Thanh Tuyền - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận hội nghị.

        Năm 2018, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng các cấp, các ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã không ngừng nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra. Triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua do Đảng, Nhà nước và địa phương phát động. Qua đó đã góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và các mặt công tác được giao. 

       Tại cuộc họp, thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng huyện đã thông qua danh sách các tập thể, cá nhân dự kiến đề nghị các cấp khen thưởng năm 2018. Trên tinh thần thẳng thắn và khách quan, đồng thời bám sát các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Các đồng chí thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng huyện đã xem xét thành tích của các tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng và cơ bản thống nhất tán thành với đề xuất của thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng huyện. 

         Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đ/c Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư  Huyện ủy yêu cầu các thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng của huyện dựa trên các tiêu chuẩn, điều kiện để bình xét khen thưởng các phong trào thi đua năm 2018 và thực hiện đánh giá các đơn vị một cách đồng bộ. Đồng thời, căn cứ vào tình hình thực hiện 1 số nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện và chấp hành kỷ luật, kỷ cương, nề nếp hoạt động. Uư tiên khen thưởng những người lao động trực tiếp, những đơn vị có thành tích trong năm 2018.

        Phát biểu tại hội nghị, Đ/c Nguyễn Thanh Tuyền - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã thống nhất danh sách khen thưởng đối với các cơ quan, đơn vị, tập thể, cá nhân, hộ gia đình. Đồng thời, đề nghị 1 số ngành liên quan tiếp tục rà soát, lựa chọn những tập thể, cá nhân tiêu biểu trên các mặt công tác để khen thưởng kịp thời, nhằm khích lệ các tập thể, cá nhân hăng hái thi đua lao động, sản xuất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương./.

 

Hoàng Thủy

Đài TT – TH Hưng Hà

 

 

 

 

Đọc 288 lượt
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Tin tổng hợp

QUẢNG CÁO

khoan cat be tong ha noi